Senatorul Ion Ruşeţ/Interpelare adresată domnului CSEKE ATTILA/ Sistemul sanitar gorjean – în colaps

Criza care a cuprins întregul sistem sanitar românesc, în ultima perioad?, se reflect?, cum era de a?teptat, ?i asupra celui gorjean. Lipsa dot?rilor necesare pentru desf??urarea în condi?ii optime a actului medical, a personalului specializat sau a fondurilor pentru plata utilit??ilor ?i a medicamentelor sunt câteva probleme asupra c?rora a? dori s? atrag aten?ia.

Deficitul de cadre medicale existent la nivelul jude?ului este una din cele mai stringente probleme cu care se confrunt? sistemul sanitar gorjean. De?i, o parte din posturile necesare în cadrul unit??ilor sanitare au fost deblocate, la nivelul Gorjului problemele sunt departe de a fi rezolvate. Spre exemplu, conducerea Spitalului Jude?ean Târgu Jiu a solicitat ca nu mai pu?in de 170 de posturi s? fie deblocate, pentru ca în final s? primeasc? aviz pozitiv pentru nici m?car 10% din necesar, fiind obliga?i s? func?ioneze în continuare cu un personal subnormat. O situa?ie similar? se întâlne?te ?i la Spitalul Municipal Motru, unde în ciuda faptului c? se afl? una dintre cele mai dotate sec?ii de chirurgie din Gorj, nu se efectueaz? interven?ii chirurgicale mai complexe pentru c? nu exist? medic anestezist. Astfel de probleme se întâlnesc ?i la celelalte unit??i spitalice?ti, cadrele medicale fiind nevoite s? îndeplineasc? atribu?ii suplimentare, neglijându-?i în acest fel sarcinile care li se cuvin în mod normal. În aceste condi?ii, cei care vor avea cel mai mult de suferit sunt pacien?ii, care de?i pl?tesc asigurarea de s?n?tate nu pot beneficia de servicii medicale de calitate.

Totodat?, bugetul alocat Casei Jude?ene de Asigur?ri de S?n?tate Gorj pentru anul 2010 este aproape epuizat, în momentul de fa?? nemaifiind fonduri decât pentru achitarea salariilor ?i pentru o parte din medicamentele necesare în unit??ile spitalice?ti. Astfel, plata facturilor, care vor cre?te substan?ial în perioada urm?toare, asigurarea necesarului de medicamente sau a altor materiale indispensabile pentru func?ionarea în condi?ii optime a spitalelor gorjene sunt, practic, imposibil de realizat în cazul în care nu se vor g?si solu?ii pentru suplimentarea bugetului CJAS Gorj.

V? solicit, domnule ministru, s? ne comunica?i ce m?suri ve?i lua pentru solu?ionarea acestei situa?ii cât ?i pentru asigurarea desf??ur?rii actului medical la un standard de calitate.

Solicit r?spuns verbal ?i scris.

Senator PD-L,
Ru?e? Ion

12.10.2010. 12:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password