Senatorul Greblă felicitat personal de ambasadorul SUA

Ambasadorul SUA la Bucure?ti, Mark H. Gitenstein a ?inut s?-i adreseze personal mul?umiri senatorului Toni Grebl? pentru implicarea acestuia în dezbaterea proiectului legii ANI. Astfel, în aceast? s?pt?mân?, pre?edintele Comisiei Juridice din Senatul României a primit o scrisoare în care ambasadorul Gitenstein dore?te s? asigure Romania c? “Guvernul Statelor Unite, aceasta Ambasada, ?i eu personal, vom continua s? facem tot ce putem în sus?inerea procesului continuu de dezvoltare democratic? din România, cu un accent special pe consolidarea statului de drept”. Ambasadorul SUA aminte?te cât de “dezam?git” a fost de finalul dezbaterilor din Senat, privind proiectul revizuit al legii ANI. “Cu toate acestea, am auzit atât public cat ?i privat c? tu însu?i ai jucat un rol foarte constructiv în aceast? dezbatere în sprijinul trecerii celui mai puternic proiect de lege ANI. A? dori s? î?i mul?umesc personal pentru eforturile tale în aceast? privin??”, spune ambasadorul Mark H. Gitenstein care adaug? c? “a?teapt? cu ner?bdare ca în viitorul apropiat s? colaborez cu tine“ în calitate de pre?edinte al Comisiei Juridice ?i cu “acei colegi ai t?i care au în?eles deja în?elepciunea ?i importan?a acestei abord?ri”. Ambasadorul SUA î?i exprim? încrederea c? “împreun?, îi putem ajuta pe ceilal?i s? vad? în cele din urm? lumina ?i sa înclinam balan?a în favoarea noastr?.*(comunicat de presa)

08.07.2010. 13:30


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password