Senator Ruşeţ Ion/Intrebare adresata Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii

Obiectul întreb?rii:
Reabilitarea Drumului European 79 Rovinari – Bumbe?ti Jiu
Motivarea întreb?rii:
Drumul Na?ional 66 Flia?i – Rovinari – Bumbe?ti Jiu a fost inclus în anul 2007 în programul de reabilitare a Drumurilor Na?ionale, finan?area fiind asigurat? din fonduri guvernamentale ?i dintr-un împrumut de la Banca European? de Investi?ii. Dup? sus?inerea licita?iei organizate de Compania Na?ional? de Autostr?zi ?i Drumuri Na?ionale s-a stabilit c? modernizarea tronsonului Filia?i – Rovinari (48,9 kilometri) va fi realizat? de firma FCC Construccion, iar cea a DE 79 (DN 66) Rovinari – Bumbe?ti Jiu de c?tre VEGYEPSZER ZRT Budapesta (44,6 kilometri).
Proiectul de reabilitare prevedea aducerea drumului la caracteristicile de drum na?ional principal, sporirea razelor curbelor, reabilitarea podurilor ?i pode?elor existente pe traseu, lucr?ri de scurgere a apelor superficiale, lucr?ri auxiliare ?i îmbun?t??irea circula?iei, perioada prev?zut? în contract pentru realizarea acestora fiind de doi ani. Spre deosebire de tronsonul Filia?i – Rovinari care a fost deja inaugurat, tronsonul Rovinari – Bumbe?ti Jiu este realizat în propor?ie de 5%, cu toate c? firma câ?tig?toare a încasat un avans de 10%. Mai mult decât atât, în momentul de fa?? drumul este aproape impracticabil, punând în pericol siguran?a participan?ilor la trafic.
În ciuda faptului c? de nenum?rate ori s-a pus problema cesion?rii sau chiar a rezilierii contractului cu firma în cauz?, pân? în acest moment nu s-a luat nicio m?sur?. În plus, trebuie luat? în calcul ?i necesitatea efectu?rii unor lucr?ri de conservare, pentru ca traficul rutier s? nu fie afectat în perioada iernii.
V? solicit, doamn? Ministru, s? ne comunica?i în ce mod vede?i solu?ionarea acestei situa?ii ?i, dac? exist? posibilitatea identific?rii unor solu?ii urgente pentru demararea lucr?rilor de reabilitare a DE 79 Rovinari – Bumbe?ti Jiu.

Solicit r?spuns scris.

Senator PD-L,
Ru?e? Ion

05.10.2010. 14:05


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password