Şefii secţiilor de vot – desemnaţi electronic

Circa 2000 de gorjeni s-au înscris la Prefectur? sau la prim?rii pentru a ocupa unul din cele circa 630 de posturi de conducere de la sec?iile de votare amenajate pentru alegerile din 30 noiembrie. Posturile de pre?edin?i ?i vicepre?edin?i ai sec?iilor au fost ocupate printr-o tragere la sor?i ce a fost efectuat? pentru prima dat? cu ajutorul calculatorului. Pân? acum tragerile se f?ceau manual, din urne sau cutii de carton ?i, de regul?, ap?reau discu?ii din partea celor nemul?umi?i. Reprezentan?ii Tribunalului Gorj au realizat îns? de data aceasta chiar ?i simulare de tragere ?i, din datele oferite de calculator, a reie?it c? doar 17 persoane care au studii medii vor fi trase la sor?i în posturi de loc?iitori. Logre?tiul este singura comun? pentru care nu exista o persoan? cu studii superioare interesat? de un asemenea loc, organizatorii alegerilor men?ionând c? pentru ocuparea func?iei va fi desemnat pre?edinte dintr-o alt? localitate.

Pre?edintele Biroului Electoral Jude?ean, judec?torul Dumitru P?s?rin, a precizat c? legea permite de data aceasta ca la sor?i s? fie tra?i cu prioritate pre?edin?i ?i loc?iitori din localitatea de domiciliu, pentru a se asigura cheltuieli mai mici cu deplasarea ?i pentru a exista o garan?ie în plus a prezen?ei la sec?iile de votare a celor desemna?i s? le conduc?.

La tragerea de sor?i au fost foarte mul?i juri?ti din Târgu Jiu care au r?mas pe dinafar? pentru c? num?rul de sec?ii de votare din municipiu este limitat. Unii dintre ace?tia au putut fi redistribui?i la localit??i învecinate, dar doar dup? ce vor fi tra?i la sor?i cei proveni?i din localit??ile respective, num?rul lor fiind redus. G.C.

18.11.2008. 20:48


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password