Se poate vota în orice secţie de votare

Obliga?ia de a verifica listele electorale utilizate ?i de a sesiza organele de urm?rire penal? competente în cazul în care se descoper? indicii privind s?vâr?irea unor infrac?iuni la alegerile pentru Parlamentul European au trecut în sarcina Autorit??ii Electorale Permanente conform unei ordonan?e de urgen?? aprobate în ?edin?a de ast?zi. Conform actului normativ adoptat ast?zi, Biroul Electoral Central pred? Autorit??ii Electorale Permanente dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul sec?iilor de votare, îndosariate pe tipuri de liste.
“Existând riscul turismului electoral, existând riscul ca unele persoane s? aib? tenta?ia de a vota în mai multe sec?ii de votare am inclus obligativitatea verific?rii de c?tre Autoritatea Electoral? Permanent? a listelor electorale printr-un soft specializat care va identifica imediat persoanele care voteaz? în dou? sec?ii de votare din aceast? ?ar?/…/ Sanc?iunea este cea prev?zut? cu închisoarea” a declarat primul-ministru Emil Boc, la briefingul de pres? sus?inut la finalul ?edin?ei de guvern.
Premierul a ?inut s? sublinieze c? la aceste alegeri cet??enii pot vota în orice sec?ie de votare, cu actul de identitate asupra lor.

27.05.2009. 16:21


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password