Sculptorul Paul Popescu vrea să „emigreze“ din Gorj!


Scandalul iscat în jurul bustului Arethei T?t?rescu ?i alte evenimente ce ?in de latura cultural? a jude?ului l-au determinat pe sculptorul Paul Popescu s?-?i propun? s? p?r?seasc? Gorjul.
Întâmpl?tor sau nu, acela?i lucru ni-l propunea un politician mai zilele trecute. Binecunoscuta publica?ie „Academia Ca?avencu“ a publicat, de curând, un interviu cu Paul Popescu, interviu pe care îl prelu?m ?i noi, cu invita?ia de a citi constant „Academia Ca?avencu“.

„Paul Popescu, sculptor: „N-a? spune c? Arethia T?t?rescu a fost o femeie sexoas?, ci mai curând una bine construit?“

Inspira?i, probabil, de un pap? renascentist ce i-a cerut lui Michelangelo s?-i îmbrace pe îngeri, bigo?ii ajun?i s? gestioneze cultura româneasc? s-au isterizat când au v?zut sânii unei statui. Cum prive?te situa?ia artistul Paul Popescu, cel care a îndr?znit s? sculpteze o femeie în dezacord cu „viziunea Partidului“ ne-o spune chiar el, în rândurile ce urmeaz?.

Reporter:

Ministerul Culturii a ordonat demolarea bustului Arethiei T?t?rescu, pe motiv c? are sânii prea mari. De unde ?tie Ministerul ce sâni avea doamna, c? doar nu i-o fi v?zut?

Paul Popescu:

Problema e ni?el mai încurcat?. Ministerul, în ansamblul lui, nu cred c?-?i poate da neap?rat cu p?rerea asupra sânilor doamnei. Povestea cu sânii a fost o p?rere personal?, spus? în particular, dar, din p?cate pentru domnii de la Minister, scoas? pe tapet chiar de reprezentantul dumnealor în teritoriu, directorul Direc?iei de Cultur?, Culte ?i Patrimoniu, care a f?cut declara?ia în fa?a presei. Atunci a explodat povestea în public. Fostul secretar de stat de la Cultur?, domnul Boroianu, m-a f?cut s? în?eleg c?, de fapt, ?sta a fost un motiv absolut aleatoriu pentru a r?spunde cumva solicit?rilor venite de la Centrul Brâncu?i, marea institu?ie de cultur? ?i art? care n-are îns? în schema de func?ionare niciun om de cultur? ?i art?. Atunci când li s-a cerut s? întocmeasc? documenta?ia privind bustul lui Sergiu Nicolaescu, realizat de sculptorul Rodion Gheorghi??, cei de la Centrul Brâncu?i s-au gândit c? a?a pot s? m? bage ?i pe mine în seam? ?i s?-mi pl?teasc? o poli?? mai veche…

Spune?i-mi sincer: când a?i realizat statuia, v-a?i inspirat din asistentele TV sau din imagini originale cu Arethia?

Numai din imagini originale cu Arethia. Am fost surprins ?i mi-a fost chiar ciud? pu?in c? fotografia ap?rut? în Daily Mail eu nu am reu?it s? g?sesc. Pentru c? acea fotografie se apropie cel mai mult de imaginea final? a Arethiei T?t?rescu, în versiunea mea.

Deci s? în?eleg c? Arethia era chiar o femeie sexoas?, apetisant??

Hai s? spunem mai bine c? era o femeie bine construit?!

Vi s-a cerut s? da?i jos statuia cu totul sau b?ie?ii de?tep?i din Minister au acceptat ca ea s? r?mân? pe loc, cu condi?ia s?-i mai lua?i pu?in sânii la pil??

Mie nu mi s-a cerut nimic. Probabil li s-a cerut celor care s-au încurcat de ea. Nici pân? în momentul de fa?? eu n-am primit din partea Ministerului vreo adres? sau vreo în?tiin?are.

Dar ce se va întâmpla cu statuia? R?mâne pe loc, va fi mutat?, îi pun sutien, ce se întâmpl??

Cred c? juriul înc? delibereaz?.

Credeam c? „indic??iile pre?ioase“ privitoare la felul cum trebuie s-arate o statuie, cât de mari trebuie s? aib? sânii, p?rul, unghiile de la picioare, au fost apanajul epocii comuniste. V-a?i mai confruntat cu asemenea probleme dup? ´89 sau asta e prima oar??

M-am mai interesat ?i se pare c? este o situa?ie unicat în România dup? 1989 ?i n-am auzit s? fi fost prea multe nici înainte de 1989.

?tiu c? a?i deranjat multe min?i luminate cu lanterna din Minister atunci când a?i atras aten?ia c? sp?larea statuilor lui Brâncu?i cu jet de ap?, de ni?te Dorei locali, va duce la distrugerea capodoperelor respective. Cum au stat lucrurile atunci?

La data respectiv? m-am adresat, cum era ?i firesc, mai întâi factorilor locali. Din nefericire, nu s-a g?sit timp pentru a analiza „prostiile“ sesizate de mine ?i ca urmare m-am v?zut nevoit s? sesizez Ministerul. De fiecare dat? când se întâmpl? o asemenea problem?, superiorii te ascult? cu aten?ie ?i dau problema spre analiz? celor din e?alonul inferior. Se pare c? domnul Barbu ?i domnul Boroianu n-au g?sit îns?, în ditamai Ministerul, ni?te speciali?ti serio?i, f?r? interese meschine, care s? vad? ceea ce s-a f?cut operei lui Brâncu?i.
?i atunci un om care nu prea avea treab? cu domeniul, dar fusese pus în fruntea Institutului Na?ional pentru Monumente Istorice, din postura de ?ef de cabinet al lui Relu Fenechiu (?i, bineîn?eles, de membru al armatei de fini a lui Fenechiu), i-a spus domnului premier, cu toat? presa de fa??, în fa?a Por?ii S?rutului, c? nu li s-a întâmplat nimic monumentelor brâncu?iene. C? solu?ia e, citez din memorie, „super ok“ ?i n-ar fi fost sp?lare cu înalt? presiune, ci hidrogomaj – de?i nu era nici vorb? de a?a ceva! ?i de aici lucrurile s-au denaturat. Bineîn?eles c? autorit??ile locale aveau tot interesul s? acopere cumva gre?eala, b?nuiesc c? pân? la urm? au realizat dimensiunea gre?elii f?cute de cei de la Centrul Brâncu?i, care au fost comanditarii acelei sp?l?ri, dar ce s? mai fac??
Eu am spus c? nu mai trebuie f?cut nimic, ci lucrurile trebuie l?sate cum erau, fiindc?, dac? mai intervin s? acopere urmele dezastrului produs, s-ar putea s? produc? ?i mai mult r?u. ?i am mai spus c? bine ar fi s? dispar? din jurul Por?ii S?rutului acei oameni care n-au nimic în comun cu domeniul, cu Brâncu?i, care n-au nimic pentru Brâncu?i, nu-l simt pe Brâncu?i ?i care nu fac altceva decât s? se foloseasc? de biata cârc? a lui Brâncu?i ca ramp? de lansare pentru ei.

S? fie deci povestea cu sânii Arethiei o r?zbunare pentru c? a?i deranjat mu?uroiul termitelor locale?

Ceea ce pentru dumneavoastr? e o întrebare, pentru mine e un lucru cert…

Am v?zut recent statuia lui Sergiu Nicolaescu, care seam?n? cu Chuck Norris, Iuri Gagarin, John Wayne, dar numai cu Nicolaescu, nu. Pentru statuia asta de ce nu s-a sesizat Ministerul – e autorul ei mai apreciat de guvernan?i?

Ajungem din nou la Centrul Brâncu?i! Guvernan?ii n-au nicio vin?, pentru c? ?i ei au fost surprin?i de aceast? situa?ie. Vin? pentru ei ar fi dac? nu ar lua acum m?surile ce se impun. Dup? p?rerea mea, mi?carea f?cut? de domnul premier Ponta, de a chema, pentru solu?ionarea problemei, o comisie interna?ional? neutr?, a fost cea mai bun? ce se putea g?si. Dac? se alegea orice comisie din ?ar?, de c?tre Minister sau de c?tre autorit??ile locale, n-ar fi f?cut altceva decât s? vin? cu prosopul la sub?ioar?, ca s? pun? batista pe ?ambal.

?tiu c? a?i restaurat castele medievale în Fran?a, a?i luat premii importante în Japonia, deci c? sunte?i mult mai apreciat în str?in?tate decât acas?. Ce mai c?uta?i totu?i în România, când din ?ara asta pân? ?i Brâncu?i a plecat?

România e totu?i ?ara mea. Întrebarea ar fi trebuit s? sune mai clar ?i mai corect: ce mai c?uta?i în Gorj? Ei bine, din Gorj m? preg?tesc s? plec, pentru c?, sincer, nu mai suport. ?ti?i ceea ce a spus Brâncu?i, atunci când s-a întors în ?ar?, dup? ce st?tuse mult? vreme prin str?in?tate: „V-am l?sat s?raci ?i pro?ti, v? g?sesc ?i mai s?raci ?i mai pro?ti!“ Iar în Oltenia circul? o vorb?: dac? ai un câine care face rele, decât s?-i dai în cap, mai bine îl duci în Gorj, c? moare singur. Cam asta e p?rerea mea. Din p?cate, societatea tehnocrat? la care speram eu în decembrie 1989 întârzie s? apar? ?i asta mi-a spulberat orice speran??.

Sursa: Academia Ca?avencu, Gabriel Tudor“

16.05.2014. 23:52


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password