Școlile bubuie de boli, iar Inspectoratul dublează, din pix, numărul cabinetelor medicale școlare


Institu?iile de înv???mânt din Gorj s-au aflat pe prima pagin? a ziarelor din cauza evenimentelor medicale ce parc? se ?in lan?.

La începutul anului a fost o adev?rat? nebunie cu TBC-ul la mai multe ?coli din zona Bumbe?ti Jiu, iar acum nenorocirea s-a mutat la Liceul Teologic din Târgu-Jiu, unde o îngrijitoare ?i câ?iva elevi au fost depista?i ca purt?tori ai respectivei boli.
De parc? nu era de ajuns întreaga nenorocire, la ?coala din Pade? a fost descoperit un focar de pediculoz?, opt elevi fiind depista?i cu p?duchi.

Inspectorul General, Ion Isfan, s-a agitat tare mult în aceste probleme ?i numai în cazul Bumbe?ti a trimis o comisie format? din 16 persoane pentru a verifica problemele la fa?a locului. Problemele au îns? alte cauze, mult mai grave, una dintre ele fiind lipsa cabinetelor medicale din ?coli, lipsa de personal, lipsa medicamentelor.

• Cabinetele medicale s-au dublat din pix

Spre sfâr?itul anului 2013, mai exact în luna septembrie, presa local? semnala c? num?rul cabinetelor medicale ?colare ce deservesc peste 60.000 de elevi în Gorj este de 14. Se vorbea despre ?apte cabinete în Târgu-Jiu ?i alte ?apte în jude?, dintre care doar unul în mediul rural, la M?t?sari. Mai mult decât atât, reprezentantul prim?riei Târgu-Jiu, Constantin Fâr??, a spus c? în ultima vreme ?ase medici au plecat de la cabinetele ?colare ?i va fi foarte greu s? fie angaja?i al?ii.
Zilele trecute ne-am interesat la Inspectoratul ?colar Jude?ean Gorj despre situa?ia cabinetelor medicale ?colare din jude? ?i am aflat cu stupoare c?… în câteva luni ?i în plin? criz? num?rul acestora s-a dublat ?i a ajuns la 28. Unde s-au reînfiin?at cabinetele medicale ?colare nu ?tim, pentru c? nu ni s-a spus, dar asemenea realizare mai rar.

• Fostul ministru vroia asistente

Deja fostul ministru al S?n?t??ii, Eugen Nicol?escu a vorbit în urm? cu ceva timp despre situa?ia cabinetelor ?colare… Acesta a spus c? în cabinetele ?colare pot lucra ?i mai multe cadre medicale cu studii medii care ar trebui s? aib? ca ?i principal obiectiv activitatea de preven?ie, l?sându-se mai la urm? eliberarea scutirilor pentru sport ?i alte activit??i birocratice.

• Florin IORDACHE

07.03.2014. 21:55


viki 08.03.2014. 05:40

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password