Scandalul Adrian Severin demonstrează efectele lipsei de transparență a unor europarlamentari români

IEDP Qvorum îi solicit? europarlamentarului Adrian Severin s? fac? cunoscute toate detaliile afacerii în care a fost implicat ?i în care i se aduc acuza?ii c? a luat bani pentru a introduce un amendament favorabil b?ncilor într-o directiv? european?. Amintim c?, în trecut, Adrian Severin a fost printre pu?inii europarlamentari care, la solicitarea Institutului Qvorum, a refuzat s?-?i fac? public un raport de activitate.
Lans?m, de asemenea, o invita?ie adresat? lui Adrian Severin, pentru a r?spunde acuza?iilor cu fapte, cu dovezi ?i nu cu alte acuze. Gestul lui Adrian Severin de a ap?ra interesele b?ncilor ?i marilor companii este cu atât mai bizar cu cât face parte dintr-un partid social-democrat, declarându-se un ap?r?tor al intereselor cet??enilor cu venituri mici.
Institutul apreciaz? demisia europarlamentarului austriac Ernst Strasser, implicat ?i el în acela?i scandal. Consider?m un astfel de gest o recunoa?tere a importan?ei rolului de europarlamentar ?i o dovad? de respect pentru imaginea Parlamentului European, ca instutu?ie.
Qvorum le atrage aten?ia ?i celorlal?i eurodeputa?i români asupra necesit??ii transparentiz?rii activit??ii lor, astfel încât cet??enii s? aib? certitudinea c? ei sunt cei reprezenta?i în Parlamentul European ?i nu marile companii.
Doru Fran?escu, Directorul IEDP Qvorum, a declarat c? “rolul deputa?ilor europeni este de a face legi pentru cet??eni, nu pentru interesele anumitor întreprinderi. Europarlamentarilor le este interzis s? primeasc? orice fel de r?splat? material? pentru activitatea lor, iar calitatea de eurodeputat este incompatibil? cu orice alt? activitate desf??urat? în interesul unei companii private”.
Bruxelles – Bucure?ti, 21 martie 2011

Pentru informa?ii suplimentare, v? rug?m contacta?i:
Bruxelles – Doru Fran?escu, Director, IEDP Qvorum, doru.frantescu@qvorum.ro, 0032 472 657 924;
Bucure?ti – Rucsandra Filloreanu, Project Manager, rucsandra.filloreanu@qvorum.ro, 0721 55 40 44.

21.03.2011. 15:40


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password