Sărbătorile câmpeneşti de la Băile Ţicleni

Începând de anul trecut, Prim?ria ora?ului ?icleni încearc? s? reînvie tradi?ia s?rb?torilor câmpene?ti de la B?ile ?icleni ?i se pare ca aceast? ini?iativ? devine o reu?it?.
B?ile ?icleni, renumit? sta?iune balneo-climateric? în trecut, devenea duminica punctul de atrac?ie al localnicilor ?i nu numai. Majoritatea mergeau la iarb? verde împreun? cu familia, la un gr?tar sau doar s? se distreze.

Desigur, micii ?i berea nu lipseau la aceast? s?rb?toare.Tinerii se prindeau în hore tumultoase, a?a cum numai oltenii sunt în stare s?  joace. P?rin?ii îi priveau de pe margine, plini de mândrie, alegând în minte perechea cea mai potrivit? pentru fiul sau fiica lor.

Ast?zi gusturile s-au mai schimbat, la gr?tar ?i muzic?, dar serb?rile câmpene?ti r?mân prin defini?ie ?ansa pentru oamenii din ora?ul ?icleni ?i împrejurimile acestuia, de a se întâlni ?i discuta cele mai diverse probleme într-o atmosfer? pl?cut?, cu muzic? ?i arome apetisante.

P?durea secular? de stejari de la B?ile Tun?i este locul primitor unde se organizeaz? duminica dup?-amiaz? aceste întâlniri s?pt?mânale.
Începând de duminica trecut?, fiecare sfâr?it de s?pt?mân? vine cu noi motive de petrecere. Muzic? popular? de excep?ie, hore, gr?tare încinse, bere ?i veselie cât cuprinde.
Printre localnici îi pute?i reg?si pe organizatorii acestor s?rb?tori, primarul localit??ii – Mazilu Constantin-Gheorghe, viceprimarul – ?îrc? Constantin, împreun? cu familiile. 
Localnicii nu pierd nici o ocazie pentru a-?i l?muri neclarit??ile, locul devenind un fel de Sfat al ora?ului astfel noul ?i vechiul se împletesc spre binele întregii comunit??i.

10.07.2007. 23:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password