Salvează Călinoiu UM Sadu de jumătate din datorii?


Uzina Mecanic? Sadu trece prin momente grele, în special dup? ce s-au pierdut contractele realizate de fostul direct, Boian.

Comenzi nu prea mai sunt, iar datoriile unit??ii sunt de circa 1.600 de miliarde de lei vechi. În condi?iile date, lipsa pe viitor a unor eventuale contracte, UM Sadu poate avea probleme esen?iale.
Salvarea poate veni printr-o jonglerie politic? a Consiliului Jude?ean Gorj.

O parte din fosta uzin? a fost transformat? în parc industrial, entitate care, la sfâr?itul anului trecut, sub conducerea lui Cristian Toader Pasti, a realizat un profit de câteva sute de milioane de lei vechi ?i a reu?it s? ating? pragul de 12 firme func?ionale în cadrul ei. Tot la sfâr?itul anului trecut, pre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj vorbea despre dezvoltarea Parcului Industrial de la Sadu prin preluarea de la uzin? de c?tre Parcul Industrial a 11 hectare de teren cu acces la calea ferat?.

Problema era c? modificarea codului fiscal nu mai permite ?tergerea datoriilor unor entit??i economice ce apar?in statului, institu?iile financiare interna?ionale urm?rind îndeaproape acest lucru, iar UM Sadu are datoria de care v? aminteam. Prin preluarea celor 11 hectare pentru Parcul Industrial, Consiliul Jude?ean prelua automat 52% din totalul datoriei de 1.600 de miliarde.

Surprinz?tor, în ?edin?a ordinar? a Consiliului Jude?ean din 27 februarie s-a aprobat bugetul de venituri ?i cheltuieli al Parcului Industrial Sadu ?i… s-a reiterat ideea prelu?rii celor 11 hectare de la UM Sadu, de?i asta ar însemna plata unor sume importante la bugetul statului.
De?i directorul Pasti declara la sfâr?itul lui 2013 un profit de câteva sute de milioane (în condi?iile în care au fost modernizate multe hale), pentru 2014 Consiliul Jude?ean î?i propune un profit de 10.000 de lei în contextul în care vizeaz? extinderea activit??ilor din Parcul Industrial.

• Florin IORDACHE

28.02.2014. 21:56


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password