Salarizarea şi descentralizarea, în linie dreapta

“Atât legea salariz?rii unice, cât ?i legile care vizeaz? descentralizarea au intrat în linie dreapt?. Acest Guvern are angajamentul ?i for?a s? le duc? pân? la cap?t.

În privin?a descentraliz?rii, am convocat o ?edin?? special? de Guvern pentru ziua de duminic?, la ora 10.00, pentru a fi aprobate primele acte normative care vizeaz? descentralizarea. ?i aceste acte normative sunt în domeniul: poli?iei locale, s?n?t??ii, agriculturii, Ministerul Tineretului, pentru structurile sportive care vor trece în subordinea autorit??ilor locale.

Imediat în perioada urm?toare vom avea preg?tite actele normative pentru ceea ce înseamn? educa?ie, cultur? ?i aspectele restante din domeniul agriculturii.

Ast?zi, în prim? lectur?, o parte dintre documente au fost prezentate, urmând ca duminic?, deja, o parte din aceste acte normative s? fie adoptate. Cu alte cuvinte, s? trecem definitiv de la ceea ce înseamn? stadiul discu?iilor la stadiul actelor normative aplicate pentru realizarea efectiv? a descentraliz?rii.

În ceea ce prive?te legea salariz?rii unice, am spus-o ?i ieri, mesajul Guvernului este foarte clar: vom avea o singur? lege pentru salarizarea tuturor persoanelor din sectorul public, care sunt pl?tite din bani publici. Nu vom mai avea legi speciale. Vom întrona dreptatea, eliminarea privilegiilor ?i fiecare categorie social? va fi pl?tit? pe baza muncii ?i a presta?iei sociale pe care o are, ?i nu în ultimul rând, în concordan?? cu limba care se vorbe?te în Europa. Vom avea legi europene ?i în România în materia salariz?rii”, a declarat Emil Boc, primul-ministru, la finalul ?edin?ei de guvern de miercuri, 6 mai.

06.05.2009. 23:52


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password