Salariul mediu net, mai mic în august

Potrivit datelor Institultului Na?ional de Statistic? (INS) salariul mediu net a sc?zut în august, comparativ cu iulie, cu 2,4%, sau 31 de lei, la 1.277 de lei. Motivul îl reprezint? acord?rea unor prime cu o valoare total? mai redus? ?i a nerealiz?rilor de produc?ie.

Astfel, sc?derea salariilor a fost de 16,3% în industria mijloacelor de transport rutier, între 9% ?i 11% în activit??ile de fabricare a produselor din tutun, activit??i de po?t? si curier, administra?ie public? ?i edituri, poligrafie ?i reproducerea înregistr?rilor pe supor?i. ?i activit??ile de t?b?cire ?i finisare a pieilor, industria de prelucrare a ?i?eiului, cocsificarea c?rbunelui ?i tratarea combustibililor nucleari, industria de ma?ini ?i aparate electrice, produc?ia ?i furnizarea de energie electric? ?i termic?, gaze ?i ap? au înregistrat o sc?dere între 6% ?i 7% în.

Totu?i în alte domenii au fost acordate prime mai mari fa?? de luna anterioar?, iar produc?ia a fost îmbun?t??it?, generând major?ri salariale cuprinse între 4% ?i 6%. Sectoarele care intr? în aceast? categoriesunt industria minier? ?i industria de echipamente pentru radio. Major?ri au fost înregistrate ?i în domeniile de televiziune ?i comunica?ii. Valorile cele mai mari ale câ?tigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activit??ile de transporturi aeriene (3.188 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbr?c?minte (731 lei). A.D.

08.10.2008. 06:18


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password