Salariul mediu net ar putea creşte la 1.819 lei până în 2013

Câ?tigul salarial mediu net al românilor ar putea cre?te la 1.819 lei pân? în 2013, estimeaz? Comisia Na?ional? de Prognoz?. Majorarea câ?tigului va înregistra astfel un ritm mai temperat decât cel din anul trecut, în condi?iile cre?terii num?rului de salaria?i cu 430 de mii persoane.

Comisia Na?ional? de Prognoz? vede o încetinire a ritmului de cre?tere a câ?tigurilor, de la 14,9% anul trecut la 5,8% în 2008, 5,6% în 2009 ?i 2010, 5,5% în 2011, 5,4% în 2012 ?i 5,5% în 2013. Anul trecut, salariul mediu net a fost de 1.043 lei, în cre?tere cu 20,4% fa?? de nivelul din 2006. Avansul câ?tigului salarial real a dep??it astfel estim?rile Comisiei de Prognoz?, care anticipase o cre?tere cu 13% a salariului real. Estim?rile pentru acest an ale câ?tigului salarial real au fost revizuite în sc?dere, de la 7% la 5,8%. Pe de alt? parte, Comisia de Prognoz? î?i men?ine estim?rile de cre?tere a popula?iei ocupate medii în acest an cu 1,4%, pân? la 9,48 milioane persoane. În 2013, România ar urma s? aib? un num?r de 9,78 milioane de salaria?i.

02.04.2008. 00:55


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password