Salariile cadrelor didactice asigurate pentru acest an

Guvernul a asigurat resursele necesare pân? la sfâr?itul anului pentru plata drepturilor salariale acordate cadrelor didactice din înv???mântul preuniversitar, a afirmat primul-ministru Emil Boc, la finalul ?edin?ei Executivului.

Premierul Emil Boc a precizat c? a fost adoptat? o Hot?râre prin care Executivul a decis alocarea sumei de 260 de milioane de lei. Din aceast? sum?, 90 de milioane de lei provin din Fondul de rezerv? aflat la dispozi?ia Guvernului, iar 170 de milioane de lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea ad?ugat? pentru finan?area cheltuielilor descentralizate.

“Pe baza analizei pe care am efectuat-o la Ministerul Educa?iei ?i în urma discu?iilor cu Ministerul Finan?elor am suplimentat sumele aferente pentru plata salariilor profesorilor din 29 de jude?e, astfel încât s? nu existe probleme cu asigurarea resurselor financiare pentru plata drepturilor salariale ale profesorilor din toate jude?ele ??rii, pân? la sfâr?itul anului”, a declarat primul-ministru.

Jude?ele avute în vedere sunt: Alba, Buz?u, Cara?, C?l?ra?i, Cluj, Constan?a, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Neam?, Vâlcea, Arad, Arge?, Bac?u, Bistri?a N?s?ud, Bra?ov, Br?ila, Covasna, Maramure?, Olt, S?laj, Sibiu, Suceava, Timi?, Vaslui, Vrancea ?i municipiul Bucure?ti.

?eful Executivului a men?ionat c? potrivit statutului pe care îl are Guvernul în urma hot?rârii de ieri a Parlamentului, în baza Legii 90/2001, Executivul continu? s? îndeplineasc? acte cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice f?r? a promova îns? politici noi.

14.10.2009. 20:07


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password