Salarial mediu nominal brut, mai mare faţă de luna precedentă.

În luna iunie 2009, câ?tigul salarial mediu nominal brut a fost de 1887 lei, cu 1,7% mai
mare fa?? de luna precedent?.
Câ?tigul salarial mediu nominal net a fost de 1379 lei, în cre?tere fa?? de luna
precedent? cu 23 lei (1,7%).
Valorile cele mai mari ale câ?tigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activit??ile de
intermedieri financiare (cu excep?ia activit??ilor de asigur?ri ?i ale fondurilor de pensii) (3935 lei), iar
cele mai mici în hoteluri ?i restaurante (777 lei).
Indicele câ?tigului salarial real pentru luna iunie 2009 fa?? de luna precedent?, calculat ca raport între
indicele câ?tigului salarial nominal net ?i indicele pre?urilor de consum, a fost de 101,5%.
Fa?? de luna octombrie 1990, indicele câ?tigului salarial real a fost de 125,2%, cu 1,9 puncte
procentuale mai mare fa?? de cel înregistrat în luna mai 2009.
În cursul anului se înregistreaz? fluctua?ii ale câ?tigului salarial determinate, în principal, de
acordarea celui de al 13-lea salariu ?i a primelor de s?rb?tori (decembrie, martie/aprilie). Acestea
influen?eaz? cre?terile sau sc?derile în func?ie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele
din urm?, la estomparea fluctua?iilor câ?tigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Sursa: INS

06.08.2009. 12:55


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password