S-a majorat plafonul pentru medicamente compensate

Pentru a veni în sprijinul unui num?r cât mai mare de pensionari cu venituri relativ modeste ?i care au nevoie de îngrijiri medicale, Guvernul a decis, în ?edin?a de miercuri, 3 iunie, majorarea cu 100 de lei a plafonului veniturilor pân? la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate cu 90%.
„Am extins posibilitatea de acordare a medicamentelor compensate în propor?ie de 90% pentru pensionari – am extins plafonul de la 600 la 700 de lei. To?i pensionarii care au o pensie de pân? la 700 de lei ?i nu de pân? la 600 de lei, cum era pân? acum, vor putea beneficia de medicamente compensate în propor?ie de 90%, a?a cum ministrul Bazac a propus Guvernului” – a declarat ?eful Executivului.
Ministrul S?n?t??ii, Ion Bazac, a precizat c? majorarea plafonului va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2009.
Totodat?, ministrul Bazac a explicat c? m?sura a fost posibil? ca urmare a noii politici aplicate de Guvern în domeniul pre?urilor la medicamente, „astfel încât la 1 aprilie România ajuns s? aib? cel mai sc?zut pre? la medicamente din Uniunea European? /…/. Odat? cu reducerea pre?ului, am constat c? sumele pe care ini?ial le aveam alocate pentru acest program (de compensare a medicamentelor) au fost mai mari /…/ iar atunci când am f?cut reducerea pre?ului la medicamente, am promis c? nu vom transfera banii rezulta?i din economie la alte programe, ci vom trata mai mul?i pacien?i” – a declarat Ion Bazac.
Ca urmare a m?surii aprobate ast?zi de Guvern, num?rul pensionarilor care beneficiaz? de medicamente compensate cu 90% cre?te cu 550.000 de persoane.
„Este ?i o m?sur? social?, care vine într-un moment important de criz? iar, pe de alt? parte, al?turi de cele 3 milioane de pensionari care beneficiau de compensate pân? la 600 de lei mai putem ad?uga înc? 550.000 de pensionari”, a conchis ministrul S?n?t??ii.

04.06.2009. 10:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password