S-a dat startul înscrierilor la licee

Cei 4320 de elevii gorjeni care au promovat clasa a VIII-a au început completarea fisele de înscriere în vederea repartizarii computerizate pentru înscrierile la liceu.
Din 18 iunie, ?i pân? pe 25 iunie sunt a?tepta?i la ?colile unde au terminat clasa a VIII-a , unde, ajuta?i de p?rin?i vor completa op?iunile pentru ocuparea unui loc la liceul dorit.
Reprezentan?ii Inspectoratului ?colar Jude?ean recomand? absolven?ilor s? completeze cu responsabilitate op?iunile ?i num?rul lor în ordinea descresc?toare a preferin?elor.
Totodata candida?ii trebuie s? verifice coresponden?a codurilor înscrise în fisa cu op?iunile exprimate ?i ace?tia trebuie s? tina cont de media final? pentru a evita o repartizare nedorita

Media general? de admitere la liceu este media aritmetic? între media general? ob?inut? la tezele cu subiect unic ?i media general? de absolvire a claselor V – VIII.

Elevii care aleg licee voca?ionale sau bilingve sus?in, în perioada 16 – 18 iunie, probele de aptitudini, respectiv de verificare a cuno?tin?elor de limb? str?in?, urmând ca vineri s? afle rezultatele.
Pe 4 iulie, ?colile din care provin copiii vor afi?a listele cu absolven?ii repartiza?i la licee, în timp ce unit??ile liceale vor face publice pe 6 iulie listele cu elevii admi?i.

19.06.2009. 10:47


COSMIN 24.06.2009. 23:27

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password