Ruşeţ, senatorul, şi întrebările lui existenţiale: Gorjul, un judeţ condamnat?

„Considerat, pe vremuri, capitala energetic? a României datorit? resurselor naturale ?i a celor dou? Termocentrale de la Rovinari ?i Turceni, jude?ul Gorj se confrunt? în ultima perioad? cu o criz? economic? f?r? precedent. Aderarea la Uniunea European?, cererea tot mai redus? de c?rbune precum ?i sc?derea pre?ului la energie au determinat aplicarea unei strategii de restructurare a sectorului minier. Din p?cate, costul social ridicat al restructur?rii s-a r?sfrânt direct asupra popula?iei locale, ?omajul a atins cote alarmante iar spectrul s?r?ciei ?i subdezvolt?rii este vizibil cu ochiul liber. Marii investitori, care trebuiau s? salveze economic aceast? zon?, au întârziat s? apar?. Turismul se dezvolt? prea lent, iar solu?iile alternative la minerit continu? s? fie inexistente. Aici ar trebui ac?ionat mai mult de la centru, prin m?suri legislative ?i fiscale, prin programe realiste, cu finan?are cert?.

Toate statele Uniunii Europene, con?tiente de dimensiunea ?i importan?a fenomenului de restructurare, ca ?i de efectele acestuia pe termen mediu ?i lung, au ridicat problema reconversiei profesionale la nivel de politic? de stat. Strategia const? dintr-un complex de m?suri de dezvoltare a unei zone afectat? de un proces de restructurare de orice natur? (politic?, strategic? etc.) prin utilizarea altor oportunit??i economice, concomitent cu instituirea m?surilor de reconversie profesional? corespunz?toare.

În România, complexul de strategii dezvoltat de toate guvernele, const? în închiderea minelor ?i acordarea unor pl??i compensatorii celor disponibiliza?i, ac?iuni care conduc cu repeziciune c?tre crearea unei noi p?turi sociale, cea a asista?ilor sociali.

În lipsa unor astfel de programe, situa?ia economic? a Gorjului se agraveaz? din ce în ce mai mult, rata ?omajului atingând cota alarmant? de 11.67%, urmând ca în urm?toarele luni un num?r de 724 de angaja?i s? fie disponibiliza?i. Revitalizarea economic? a unui jude? monoindustrial, cum este Gorjul, impune luarea unor m?suri de sus?inere a autorit??ilor locale pentru dezvoltarea unor noi ramuri industriale ?i redresarea celei deja existente. Realizarea acestui deziderat implic? alocarea unor fonduri necesare pentru atragerea investitorilor în aceste localit??i, dezvoltarea turismului ?i a infrastructurii. În caz contrar, din nefericire, jude?ul Gorj va fi condamnat s? revin? la situa?ia din perioada interbelic?, adic? locul unde nu era nevoie de închisori pentru a aduce suferin?? oamenilor”.

DECLARA?IE POLITIC?

Senator PD-L Ru?e? Ion

23.03.2010. 12:13


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password