Rromii şi-au sărbătorit ziua pe insulita

Rromii din Gorj ?-au s?rb?torit Ziua Interna?ional? pe insulita.
Cei mai buni l?utari, cei mai gra?i berbeci la pro?ap ?i cel mai bun vin au fost doar câteva dintre elementele de baz? ale petrecerii rromilor din municipiul Târgu Jiu, care s-a desf??urat pe Insuli?a de pe Jiu.
La petrecerea de pe Insuli?a de pe Jiu au fost invitate ?i autorita?ile locale.

Data de 8 aprilie marcheaz?, din punct de vedere istoric, reunirea la nivel interna?ional a organiza?iilor romilor din lume în cadrul primului Congres Mondial al Romilor, ce a avut loc la Londra, în 1971, devenind apoi cunoscut? ca “Ziua Interna?ional? a Romilor”. La acest congres au fost puse bazele Uniunii Interna?ionale a Romilor, s-a adoptat drapelul precum ?i imnul interna?ional al romilor.
În context na?ional, potrivit art.35 (3) din Constitu?ia României, “Statul trebuie s? asigure p?strarea identit??ii spirituale, sprijinirea culturii na?ionale, stimularea artelor, protejarea ?i conservarea mo?tenirii culturale, dezvoltarea creativit??ii contemporane, promovarea valorilor culturale ?i artistice ale României în lume”. Pornind de la aceasta, în 2006 Parlamentul României a adoptat Legea nr.66 privind consacrarea zilei de 8 aprilie ca “S?rb?toarea etniei romilor din România” .
În acest context, Agen?ia Na?ional? pentru Romi a organizat, atât la nivel na?ional cât ?i la nivel interna?ional un ?ir de evenimente.

08.04.2009. 22:44


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password