ROMÂNIA PRINTRE CELE MAI PREMIATE UNITĂŢI ALE GRUPULUI LAFARGE ÎN 2011

Lafarge Ciment (România) a primit premiile pentru Cea mai bun? contribu?ie de Supply Chain Management, One Lafarge ?i Cel mai bun transfer extern de experien?? din partea Grupului Lafarge, în cadrul Competi?iei Globale Cement Awards organizate de companie. Competi?ia care se desf??oar? în fiecare an recompenseaz? cele mai bune ini?iative din unit??ile opera?ionale din cadrul activit??ii ciment, în domenii cheie de performan?? pentru Grup ?i se bazeaz? pe rezultatele ob?inute de fiecare ?ar? în parte.
ROMÂNIA RECUNOSCUT? DREPT CAMPIOAN? ÎN DIFEREN?IEREA PIE?EI & SOLU?II PENTRU CLIEN?I
Proiectul Instrumente pentru îmbun?t??irea managementului lan?ului de aprovizionare (Supply Chain Management) ?i modernizarea terminalului Glina de ciment vrac a avut scopul de a îmbun?t??i procesele prin implementarea a 3 instrumente noi de management cu scopul de a oferi servicii imbun?t??ite de logistic? clien?ilor Lafarge si partenerilor de afaceri.
“Suntem mândri c? acest proiect s-a num?rat printre cele mai bune ?i ne bucur?m c? prin intermediul lui am reu?it s? cre?tem satisfac?ia clien?ilor ?i s? îmbun?t??im performan?a de livrare. De asemenea, am contribuit la cre?terea pie?ei, îmbun?t??irea securit??ii ?i optimizarea costurilor, iar acesta este un motiv în plus pentru care vom continua implementarea unor astfel de proiecte. În acest fel, întreaga organiza?ie din România este mobilizat? s? r?spund? nevoilor pie?ei ?i clien?ilor s?i”, a declarat Sonia Artinian, Country CEO.
În aceea?i categorie – Diferen?ierea pie?ei & Solu?ii pentru clien?i – intr? ?i cel de-al doilea premiu câ?tigat de Lafarge România: One Lafarge – Parteneriate locale pe pia?a de beton, iar al treilea premiu vizeaz? categoria Transfer de experien?e, proiectul câ?tig?tor constând în introducerea metodei Kaizen în scopul eficientiz?rii metodelor de lucru în uzinele de ciment ?i de încurajare a implic?rii continue a angaja?ilor.
Lafarge Ciment (România) a mai fost nominalizat? cu alte 3 proiecte, num?rul premiilor ridicându-se la 6, echipa din România fiind a doua unitate din Grup cu cele mai multe reu?ite în competi?ia din 2011, dup? cea din Marea Britanie.
IMPULSIONAREA PERFORMAN?EI GRUPULUI
Competi?ia Lafarge Cement Awards are ca scop transferul de experien?e în cadrul Grupului ?i cre?terea performan?ei prin selectarea celor mai eficiente ac?iuni ce pot fi implementate la nivel mondial. Grupul decerneaz? 46 de premii din 6 categorii: S?n?tate ?i Securitate în Munc?, Reducerea Costurilor ?i Managementul Numerarului, Diferen?ierea Pie?ei & Solu?ii pentru Clien?i, Colaboratori, Dezvoltare Durabil? ?i Transfer de Experien?e. Anul acesta au fost înscrise în competi?ie 823 de proiecte din întreaga lume, iar rata de participare a fost deosebit de ridicat? în categoriile cele mai importante pentru Grup, ?i anume Reducerea Costurilor, S?n?tate ?i Securitate în Munc?, Solu?ii pentru Clien?i.

Edi?ia din 2011 a Cement Awards a întrunit cea mai ridicat? rat? de participare: 823 ini?iative, reprezentând o cre?tere de 26% fa?? de 2010 ?i de 55% fa?? de 2009. Aceasta demonstreaz? angajamentul tot mai puternic al echipelor ?i o motiva?ie puternic? pentru recunoa?tere la nivel de Grup ?i ??ri.

Având 68.000 de angaja?i în 64 de ??ri, Lafarge este lider mondial în domeniul materialelor de construc?ii, de?inând pozi?ii de vârf cu fiecare dintre diviziile sale: Ciment, Agregate ?i Betoane. În 2011, Lafarge a înregistrat vânz?ri de 15,3 miliarde de euro.

Timp de al doilea an consecutiv, Lafarge s-a clasat printre primele 10 companii din cele 500 evaluate în cadrul „Carbon Disclosure Project”, ca o recunoa?tere a strategiei ?i ac?iunilor sale împotriva înc?lzirii globale. Având cel mai important centru de cercetare în domeniul materialelor de construc?ii din lume, Lafarge plaseaz? inova?ia în centrul priorit??ilor sale, lucrând în sensul construc?iilor durabile ?i creativit??ii arhitecturale.
Informa?ii suplimentare sunt disponibile pe pagina de internet a grupului, la www.lafarge.com.

02.04.2012. 21:18


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password