România, în topul statelor UE cu cele mai multe încălcări ale drepturilor omului în instanţe

Înc?lc?rile drepturilor omului în instan?ele statelor UE s-au dublat în ultimii cinci ani, iar printre statele unde se num?r? cele mai multe înc?lc?ri se afl? ?i România, sus?ine o cercetare independent?, preluat? miercuri de The Guardian.

Grecia, Bulgaria, Polonia ?i România sunt statele Uniunii Europene unde se constat? cele mai multe înc?lc?ri ale drepturilor în procesele penale, constat? un studiu independent consacrat situa?iei drepturilor în instan?ele din UE.

Într-un studiu comparativ al înc?lc?rii dreptului persoanelor la libertate ?i la un proces echitabil, înregistrate de c?tre Curtea European? a Drepturilor Omului (CEDO), statele de la marginea de est a UE apar ca înc?lcând în mod repetat acest drept.

Întârzierea aducerii cazurilor în fa?a instan?ei a fost motivul cel mai comun al criticilor studiului. De asemenea, în unele state UE, arestul preventiv poate dura pân? la patru ani, în timp ce în altele nu exist? niciun maxim legal.

Datele, colectate de organiza?ia Fair Trails International ?i de firma de avocatur? interna?ional? Clifford, acoper? o perioad? de cinci ani, între 2007 ?i aceast? var?.

Situa?ia pare s? se înr?ut??easc?, în condi?iile în care, dac? în 2007 s-au înregistrat 37 de înc?lc?ri ale dreptului la un proces penal echitabil în statele UE, în 2011 num?rul acestora a înregistrat o cre?tere de peste 100%, ajungând la 75.

Grecia a fost ?ara cu cel mai mare num?r de înc?lc?ri, 108. Cele mai multe se refer? la întârzieri cronice în aducerea cazurilor în fa?a instan?ei. De asemenea, interpre?ii nu sunt întotdeauna disponibili ?i au fost formulate preocup?ri cu privire la corup?ia judiciar? în Grecia, avertizeaz? studiul “Defence Rights in EU”.

În Bulgaria au fost sesizate 92 de înc?lc?ri înregistrate de c?tre CEDO, cele mai multe vizând, de asemenea, întârzierile excesive. Totodat?, constat? raportul, persoanelor re?inute nu li se acord? adesea suficient acces la avoca?i sau familie.

Polonia, cu 67 de înc?lc?ri, nu a respectat cerin?a instan?ei de la Strasbourg în ceea ce prive?te existen?a unei consilieri juridice pentru inculpa?i ?i ca urmare a lungilor amân?ri judiciare. În plus, prea multe persoane sunt de obicei re?inute în custodie ?i le este refuzat accesul la dosarele instan?ei în cursul anchetelor, adaug? studiul.

România, cu 49 de înc?lc?ri, a fost criticat? pentru c? nu permite de?inu?ilor s? conteste legalitatea deten?iei, s? fie considera?i prezumtiv nevinova?i pân? când sunt g?si?i vinova?i ?i s? conteste martorii care depun m?rturie împotriva lor.

Potrivit The Guardian, pattern-ul e?ecurilor juridiciare reflect? într-o anumit? m?sur? economia continentului, în condi?iile în care statele mai s?race sunt cel mai pu?in capabile de a furniza o justi?ie echitabil? ?i în timp util.(money.ro)

10.10.2012. 12:04


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password