România, alături de Germania şi Spania a sustinut decalarea închiderii minelor necompetitive pentru anul 2018

În contextul în care Regulamentul nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria
c?rbunelui expir? la 31 decembrie 2010, în luna august a.c., Comisia European? a elaborat
o propunere de decizie privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de huil?
necompetitive, al c?rei obiectiv era asigurarea închiderii definitive a acestor mine pân? la 1
octombrie 2014. Propunerea permite statelor membre acordarea ajutorului de stat pentru
reconversia profesional? a lucr?torilor afecta?i de închiderea minelor, pentru acoperirea
costurilor pension?rii anticipate precum ?i pentru asigurarea faptului c? exploat?rile miniere
sunt ecologizate în mod adecvat. Totodat?, acordarea ajutorului de stat este condi?ionat?
de prezentarea unui plan de închidere a minelor necompetitive, a c?rui punere în aplicare
este monitorizat? de Comisia European?.
Avand in vedere consecin?ele sociale ?i economice majore pentru regiunile din Romania în
care ocuparea for?ei de munc? în mine de c?rbuni continu? sa fie importanta, precum si
faptul ca, în mixul energetic, carbunele continu? s? de?in? o cot? esen?iala, România, al?turi de Germania ?i Spania, a sustinut, pe perioada negocierilor textului propus de Comisia European?, decalarea închiderii minelor necompetitive pentru anul 2018.
Punctul de vedere exprimat de România a fost însu?it de Comisia European?, decizia
aferent? ajutorului de stat pentru închiderea minelor de c?rbune fiind adoptat? de Min?trii UE în cadrul reuniunii Consiliului UE Competitivitate din 10 decembrie a.c., reuniune la care România a fost reprezentat? de ministrul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri, Ion Ariton.
Sectorul huilei ofer? locuri de munc? pentru un num?r de aproximativ 100 000 de oameni
din Europa: 42 000 în sectorul c?rbunelui ?i peste 55 000 în sectoarele conexe. Minele care
actualmente se bazeaz? pe subven?ii de operare sunt situate mai ales, dar nu exclusiv, în
regiunea Ruhr din Germania, în nord-vestul Spaniei ?i în Valea Jiului din România.
Biroul de pres?
al MECMA

13.12.2010. 20:42


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password