România acordă 50.000 de euro pentru sinistratii din Haiti

România va acorda asisten?? umanitar? pentru Republica Haiti, în valoare de 50.000 de euro. Suma va fi acordat? din bugetul de asisten?? pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2010, prin intermediul Programului Alimentar Mondial.
Purt?torul de cuvânt al Guvernului , Ioana Muntean a declarat c? „România se al?tur? astfel efortului comunit??ii interna?ionale de a sprijini Republica Haiti, stat grav afectat de cutremurul din 12 ianuarie a.c., r?spunzând apelului pentru asisten?? imediat? f?cut de Organiza?ia Na?iunilor Unite la 15 ianuarie a.c.”.
Purt?torul de cuvânt al Guvernului a mai precizat c? în calitate de stat membru UE, România particip?, de asemenea, la eforturile întreprinse la nivel comunitar pentru a r?spunde crizei umanitare din Haiti. In acest sens, Comisia European? a anun?at, la 18 ianuarie a.c., alocarea, din bugetul comunitar, a unui ajutor umanitar de urgen?? de 30 de milioane de euro pentru Haiti, la care se vor ad?uga contribu?ii de 100 de milioane de euro pentru ac?iuni imediate destinate refacerii infrastructurilor guvernamentale ?i de 200 milioane euro pentru reconstruc?ia ?i dezvoltarea ??rii.
România particip? cu un contingent de 21 de poli?i?ti la Misiunea ONU din Haiti (MINUSTAH) ?i va contribui ?i pe aceast? cale la eforturile de normalizare a situa?iei din ?ar?.

20.01.2010. 22:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password