Romanescu – „băiatul deştept„ de la PD

La cei 30 ?i ceva de ani pe care îi are, cel mai tân?r parlamentar al jude?ului ?i-a dat seama c? nu poate tr?i din politic? decât dac? joac? dup? regulile din acest domeniu. A?a se face c? atunci când a fost de criticat un Ionel Man?og a criticat f?r? mil?, iar atunci când a fost de pupat un Dan Ilie Morega a întins palma pentru un salut respectuos f?r? probleme.

P?r?sit de Pantelimon Manta cel pu?in în spa?iul public, dac? nu ?i în garsoniera în care stau cei doi la Bucure?ti, democratul Marcel Romanescu a dat semne acum c? revine la partidul care l-a consacrat ?i c? este gata s? execute misiunile electorale pe care le va primi de la ?efii de filial?, adic? de la Man?og ?i Cosmin Popescu, de?i ?i Liviu Andrei d? semne c? ?tie destul de bine imnul cu „pomul bun ?i omul copt”.

Despre o revenire deplin? la matc? vor putea vorbi de abia dup? urm?toarele trei s?pt?mâni de campanie pentru c?, pân? atunci va fi suficient timp s? observ?m evolu?ia politic? a deputatului. Deocamdat? constat?m doar c? guvernul liberal se preg?te?te s? aloce 50 de miliarde de lei vechi pentru ca pe la Turcine?ti, comuna natal? a deputatului, s? fie f?cut? anul viitor re?eaua de ap?. Banii trebuiau da?i s?pt?mâna trecut?, dar atunci a lipsit cineva care s? sus?in? proiectul în fa?a mini?trilor ?i, astfel, lucrurile au fost amânate cu o s?pt?mân?. În rest, la Turcine?ti gaze sunt, asfalt s-a pus, ap? mai trebuia pentru ca zona s? devin? un viitor cartier al municipiului.

Cu sau f?r? promisiuni pentru re?eaua de ap?, Romanescu î?i ia adio de la liberali ?i, o dat? cu asta, mai ia ?i banii pe care cons?tenii s?i îi a?teapt? de atâta amar de vreme, c? doar nu ei au cerut baraj pe Jiu pentru a r?mâne f?r? pânz? freatic?.

Gigi Ciuncanu

31.10.2007. 12:16


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password