Rezultatele activităţii de inspecţie fiscală din cadrul DGFP Gorj pe primele 5 luni ale anului 2011

În vederea verific?rii modului de eviden?iere, calculare ?i plat? a obliga?iilor fiscale datorate de c?tre contribuabili, precum ?i în vederea prevenirii, descoperirii ?i combaterii actelor ?i faptelor care au ca efect evaziunea fiscal?, în perioada ianuarie-mai 2011, structurile Direc?iei Generale a Finan?elor Publice Gorj au efectuat 930 ac?iuni de inspec?ie fiscal?.
Urmare activit??ii desf??urate în perioada de referin??, au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare în valoare total? de 16.207.613 lei.
De asemenea, pentru deficien?ele constatate au fost aplicate amenzi contraven?ionale, în valoare de 493.755 lei ?i au fost înaintate organelor abilitate în vederea continu?rii cercet?rilor 32 sesiz?ri penale pentru un prejudiciu de 13.583.379 lei.
În ceea ce prive?te domeniile de activitate, care de?in pondere semnificativ? în total, amintim c? cele mai mari deficien?e au fost constatate în cazul urm?toarelor domenii:
? recuperarea de?eurilor ?i resturilor nemetalice reciclabile;
• fabricarea de construc?ii metalice ?i p?r?i componente ale structurilor metalice;
• transporturi rutiere de m?rfuri;
• intermedieri în comer?ul cu combustibili, minereuri, metale ?i produse chimice pentru industrie.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ion CUP?

29.06.2011. 09:43


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password