Rezultate notabile la Brăila şi Caracal pentru tinerii actori

Georgiana But? , Andrada Dobre , Oana Marinescu , Mihai R?dulea , ?tefania Vasile , Cristina Dieaconu ?i Vlad R?dulea inso?i?i de profesorul Drago? Spahiu , au participat la a IV-a edi?ie a Concursului Na?ional de Comedie “?tefan Mih?ilescu Br?ila” , aducând acas? premii ?i un gram de fericire care i-a mul?umit pe profesorii, ?i bineîn?eles , prietenii ?i mai ales familia . Munca depus? î?i face apari?ia , dar acel ingredient special este devotamentul si pofta de “joac?” , un lucru esen?ial pe scen? ?i in afara ei .

Tinerii no?tri gorjeni , pregati?i de profesorii Cosmin Brehu??-Ciob?nuc ?i Drago? Spahiu , au fost premia?i pe merit în cadrul concursului , reu?ind s? ia patru premii întâi. La sec?iunea scenet? , tinerii no?trii au ob?inut locul I , formând un grup excep?ional pe scen? . S-a v?zut armonia dintre ei ?i echipa foarte bine legat? . Dup? cum am men?ionat mai sus , munca ?i-a f?cut apari?ia , lucru demonstrat de c?tre aprecierea juriului prin intermediul premiului acordat .
La sec?iunea individual , premiile au fost ob?inute de urm?torii elevi :

La clasa a 12-a : Oana Marinescu Locul I ?i Mihai R?dulea obtinând men?iune , iar la clasa a 11-a Vlad R?dulea a ob?inut men?iune .

Tinerii no?trii arti?ti au fost prezen?i ?i la Festivalul de Teatru “Lyceum” organizat la Caracal . Au fost prezen?i 17 tineri arti?ti , înso?i?i de c?tre profesorul Drago? Spahiu . Ace?tia au participat la sec?iunea scenet?/pies? , dar nu s-au l?sat ?i au participat ?i la partea individual? a concursului.

La sec?iunea individual , au fost premiate dou? fete ce ne-au facut mândri ca suntem gorjeni . Oana Cercel a fost premiat? cu locul III, iar Andrada Dobre a primit locul II . Surprizele nu se opresc aici . La sec?iunea pies? , tinerii gorjeni au fost r?spl?ti?i cu PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN SPECTACOL “Dawn Way “ , o pies? scris? de Oleg Bogaev .

Acestor tineri arti?ti , nu le putem ura decât mult succes ?i spor la munc? în continuare.

Mihai R?dulea

16.11.2013. 20:24


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password