,,Revelionul Solidarităţii” le-a adus promisiuni foştilor asistaţi


Pentru al treilea an, reprezentan?ii autorit??ilor municipale au organizat ,,Revelionul Solidarit??ii” pentru fo?tii asista?i din centrele de plasament din Târgu-Jiu. De aceast? dat?, aproximativ 210 persoane au participat la manifestarea deja tradi?ional?, organizat? la cantina Liceului nr.2 din municipiu.

Printre invita?ii s-au aflat atât tinerii care locuiesc în c?minul Liceului nr.3 dar ?i fo?tii asista?i care sunt c?s?tori?i, au copii dar locuiesc acum în garsoniere ?i apartamente din cadrul blocurilor ANL. ,,Mul?umim domnului primar Cârciumaru c? s-a gândit la noi ?i ne-a organizat acest revelion. Dac? nu ne întâlneam aici noi nu avea posibilit??i s? s?rb?torim revelionul a?a cum trebuie”, a declarat una dintre invitatele aflate la mas?.

Pentru a le preg?ti o mas? consistent? tinerilor prezen?i aici, autorit??ile locale au apelat la sponsoriz?ri dar au t?iat ?i un porc pentru a le preg?ti mesenilor preparate tradi?ionale. Primarul municipiului, Florin Cârciumaru, le-a promis tinerilor c? în acest an va face tot posibilul pentru a le acorda fo?tilor asista?i locuin?e sociale.

Dup? ce a ciocnit un pahar de ?ampanie cu fiecare dintre cei prezen?i ?i a ascultat câteva colinde preg?tite de tineri, edilul local a p?r?sit petrecerea deoarece mai avea ?i alte evenimente programate pentru aceia?i sear?. În locul lui a r?mas îns? ?eful poli?i?tilor comunitari din Târgu-Jiu, Ion Tudor, care a condus câteva hore al?turi de mai mul?i angaja?i ai Poli?iei Comunitare prezen?i aici pentru a se ocupa de buna desf??urare a manifest?rii.
ANAMARIA STOICA

05.01.2009. 18:05


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password