REVELAŢIA

“Anul 1994, luna lui martie, ziua a cincisprezecea. In jurul orei 6 si 30 de minute, m? trezesc în acorduri de muzic? nemaiauzit?, necunoscut? mie, de o frumuse?e rar?. Uimit, deschid ochii s? v?d ce se întâmpl?, pentru c? muzica se auzea din toate direc?iile. In acel moment, totul dispare ?i se a?terne o liniste profund?. Nedumerit, crezând c? am visat, închid ochii la loc cu gândul de a mai dormi putin.
In momentul închiderii ochilor acordurile apar din nou ?i, spre surprinderea mea, peretele din fa?? al camerei, adic? cel c?tre care st?team cu picioarele, se lumineaz? precum un ecran cinematografic. Pe acesta încep s? apar? imagini colorate sub form? de arabescuri, aranjate în panouri mari cât peretele ?i care se schimbau din când în cand. Frecven?a de schimbare a tablourilor pline de desene cred c? era în func?ie de timpul necesar mie pentru a admira, a m? minuna ?i a memora fiecare tablou în parte.
Eram fascinat ?i nedumerit de ceea ce mi se întâmpl?. Când deschideam ochii disparea totul, când îi închideam miracolul ap?rea, era un joc de muzic? ?i imagini luminoase, de culori ?i forme nemaiv?zute de mine.

Aceste imagini, inso?ite de muzic?, au continuat aproximativ o or?, timp în care m-am obi?nuit cu aceast? experient?, înv??ând totodata jocul; nu am sim?it fric? sau alte st?ri de discomfort, dimpotriv?, am sim?it o relaxare înso?it? de bucurie.

In continuare, au început s? apar? imagini peisagistice, pline de lumin? ?i culoare, nemaîntâlnite. Imaginile se schimbau mereu, fiind înso?ite de o muzic? dinamic?. Peretele din fa?a mea servea drept ecran de proiec?ie, de?i nu exista nici o surs? de proiectare, parc? ar fi fost venite din exteriorul zidului. Astfel, a mai trecut aproximativ o ora. Un pic de team? a ap?rut în sufletul meu în momentul în care imaginile ?i muzica au încetat, iar din col?ul f?cut de perete ?i tavan a ap?rut un firicel de lumin? sub?ire precum firul de p?ianjen ?i de culoarea aurului solar. Acesta nu las? nici o urm? pe podea, intrucât capatul firului de lumin? se oprise în mijlocul camerei, la o departare de 1,5 m de perete ?i tavan. Lumina care are o surs? de emisie ?i o suprafa?? pe care s? se reflecte, a v?zut toat? lumea, dar lumina sub forma de fascicul, având doua capete, unul în perete ?i altul în mijlocul camerei, nu s-a mai pomenit.

Din vârful razei de lumina, au început s? ia form? un fel de muguri, de culoare alb-l?ptoas?, str?lucitoare. Intreaga raz? de lumin? s-a umplut de muguri ca o ramur? de salcie plin? de mâ?i?ori. Din vârful fiecarui mâ?i?or a început s? creasc? un altul, ?i tot a?a, pân? s-a format o mas? imens? de forma unui coral gigant, cât un dulap, ce plutea în mijlocul camerei mele. Eram uluit, fascinat de aceast? frumuse?e tridimensionala ce a luat form? dintr-o raz? de lumin?. Era lumina Crea?iei; lumina ca ‘’materie prim?’’, lumina ce st? la baza crea?iei întregului Univers, este lumina f?r? surs?, f?r? început ?i f?r? sfâr?it, nu este vizibil? ?i totu?i, am vazut-o cu ochii închisi – sub form? de raz? ce s-a transformat în coral, în materie.

Pentru mine era fantastic v?zutul cu ochii închi?i, mintea se oprise, nu puteam formula nici o întrebare, nici un r?spuns, doar priveam.
Orice începu are un sfâr?it în lumea fenomenal?, dup? ce trece printr-un maxim. In felul acesta, minunatul coral a început s? se destrame în sens invers formarii. Partea interesant? a fenomenului era c? descompunerea coralului se facea prin absorb?ia mugurilor exteriori de c?tre cei de lâng? ei, din partea interioara, ?i tot a?a pân? ce ?i ultimii mâ?isori au fost absorbi?i de firul de lumin? care, dup? ce a mai z?bovit câteva clipa, suspendat în locul în care ap?ruse, s-a retras. Retragerea se f?cea nu prin deplasarea întregului fir de lumina, ci asemanator cu arderea unui fitil sau retragerii unui ax telescopic cu segmente foarte mici.

Apari?ia ?i dispari?ia unor astfel de structuri diverse ca format ?i culori a continuat destul de mult timp, spre încântarea ?i bucuria mea.
Dup? încetarea apari?iei razelor de lumina din col?ul de sus al peretelui, în mijlocul camerei au început s? apar?, s? se materializeze, s? se manifeste o serie întreag? de simboluri a c?ror semnifica?ie ?i mesaj nu le cuno?team. Apari?ia acestora era instantanee, prin unificarea materiei eterice, sub forma simbolului ce urma s?-l vizualizez cu cel de-al treilea ochi, ochii fizici fiind închi?i în timpul acesta.
M-am gândit atunci c? nu voi putea ?ine minte toate aceste simboluri, a?a c? am luat agenda ?i stiloul pentru a le nota. Vizualizam simbolul cu ochii închi?i, îl memoram, deschideam ochii ?i îl desenam în agenda. Din momentul în care am început s? le desenez, succesiune simbolurilor parc? se facea la comanda: închideam ochii, simbolul se materializa ?i se dematerializa la deschidere. In felul acesta am reu?it s? notez 28 de simboluri, iar dup? ultimul simbol a ap?rut un soldat în uniforma armatei române, echipat de razboi, al?turi de un frumos câine saint-Bernardt.

Revela?ia a durat pân? la orele 16. Cineva ar putea spune c? a fost un vis, halucina?ie, nebunie sau oricum ar dori s? o numeasc?, numai c? nu a fost a?a. In acest timp am f?cut o pauz? pentru a rezolva câteva probleme casnice. In aceast? perioada revela?ia a încetat.

Când m? întorceam în dormitor, închideam ochii ?i spectacolul continua. Au continuat s? apar? dup? aceea?i regul? de materializare ?i dematerializare o multitudine de utilaje ?i instala?ii industriale, folositoare în ce scop habar nu aveam ?i nici acum nu stiu.”

Dumitru Bar
www.infoterapii.ro

10.07.2007. 23:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password