Reţeaua de alimentare cu apă potabilă din Turcineşti, în atenţia autorităţilor

Senatorul PD-L, Ion Ru?e?, a depus în Parlament, la începutul acestei s?pt?mâni, o interpelare privind re?eaua de alimentare cu ap? potabil? din Turcine?ti

Red?m mai jos obiectul ?i motivarea interpel?rii:
„În urm? cu aproximativ trei luni, respectiv pe data de 10 august a.c., trebuia s? aib? loc recep?ia final? a lucr?rilor la re?eaua de alimentare cu ap? potabil? din comuna gorjean? Turcine?ti. Fondurile necesare acestei investi?ii au fost asigurate de Guvernul României, în baza unei Ordonan?e de Guvern, suma alocat? fiind de 5.000.000 lei.
Licita?ia pentru realizarea lucr?rilor a fost câ?tigat? de firma S.C Pres Sanitas din Târgu-Jiu, care a avut o ofert? de 2.900.000 lei, sum? la care s-a mai ad?ugat o refinan?are de 1.100.000 lei. Trebuie men?ionat faptul c? firma câ?tig?toare a licita?iei a subcontractat lucrarea societ??ii Constnuc 2002, tot din Târgu-Jiu. În ciuda fondurilor mari alocate pentru executarea lucr?rilor se pot constata o serie de nereguli, lucrarea nerespectând regulile impuse de proiect. Astfel, pu?ul forat pentru aduc?iune, nu are adâncimea de 300 de metri, a?a cum este prev?zut în proiect, lucru care va duce la sc?derea debitului de ap?; materialele cu care s-a realizat lucrarea sunt cu mult mai proaste ?i mai ieftine, decât cele prev?zute în situa?ia de lucr?ri cum ar fi, de exemplu, tubulatura din pu? care este din P.V.C. în loc de o?el filetat, de?i Prim?ria Turcine?ti a achitat suma aferent? pre?ului de metal. În plus, constructorul a mai încasat bani ?i pentru o alt? lucrare pe care nu a realizat-o: parape?ii ?i pode?ele de trecere nu au fost construite, de?i în situa?ia de lucr?ri apare ca lucrare decontat?.

De men?ionat ar mai fi faptul c?, Inspec?ia în Construc?ii Gorj a constatat multe nereguli cu privire la execu?ia lucr?rii. Pe data 09 iunie 2009 a luat m?sura de sistare a lucr?rilor, în baza unui proces-verbal, pân? când deficien?ele vor fi remediate. În respectivul act nu se precizeaz? un termen de remediere, iar pân? în prezent nu exist? un alt document al Inspec?iei în Construc?ii în care s? se men?ioneze c? neregulile constatate au fost remediate. Constructorul a ignorat aceast? hot?râre ?i a decis s? continue lucrarea, aspect care se poate constata din situa?iile de lucr?ri depuse pe toat? perioada lunii iunie. În prezent lucrarea de aduc?iune a apei în comuna Turcine?ti este sistat?, iar constructorul a?teapt? suplimentarea de fonduri, depunând, deja, mai multe documente de justificare a sumei, prin apari?ia unor lucr?ri neprev?zute.
V? solicit, domnule ministru, s? ne comunica?i ce m?suri ve?i lua pentru stabilirea cu exactitate a modului în care au fost folosite fondurile alocate, din bugetul de stat, pentru realizare respectivelor lucr?ri”.

15.12.2009. 14:30


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password