Resursele de energie primară au scăzut în 2009

Potrivit Institutului Na?ional de Statistic?, resursele de energie primar? au sc?zut, anul trecut, cu 16,1%, iar cele de energie electric? cu 11,4%, fa?? de anul 2008.

Principalele resurse de energie primar? în anul 2009, au totalizat 34098,81 mii tone echivalent petrol2 (tep), în sc?dere cu 6529,6 mii tep.

Datele Institutului Na?ional de Statistic? arat? c? produc?ia intern? a însumat 23062,8 mii tep, în sc?dere cu 5,8% fa?? de anul 2008, iar importul a fost de 11036,0 mii tep, în sc?dere cu 31,6%.

Totodat?, resursele de energie electric? au fost anul trecut de 58104,7 milioane KWh, în sc?dere cu 7452,1 milioane KWh (-11,4%) fa?? de anul 2008. Sc?derea resursei de energie electric? s-a datorat în principal sc?derii produc?iei, cu 7182,2 milioane kWh (-11,1%).

Produc?ia din termocentrale a fost de 29984,2 milioane KWh, în sc?dere cu 6335,5 milioane KWh (-17,4%). Produc?ia din hidrocentrale a fost de 15713,0 milioane KWh, în sc?dere cu 1377,1 milioane kWh (-8,1%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 11756,3 milioane KWh, în cre?tere cu 530,4 milioane kWh (+4,7%).

Consumul final de energie electric? a fost anul trecut de 48672,5 milioane KWh, cu 8,2% mai mic fa?? de anul 2008. Iluminatul public a înregistrat o cre?tere cu 6,5%, iar consumul popula?iei a crescut cu 8%.

Exportul de energie electric? a sc?zut cu 2223,0 milioane KWh, respectiv cu 43%

12.02.2010. 12:36


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password