Restructurarea sectorului public continuă


În ?edin?a de miercuri Guvernul a decis c? vor r?mâne doi secretari de stat la fiecare minister, cu excep?ia Ministerului de Interne, a Ministerului de Externe ?i a Ministerului Finan?elor. De asemenea, Guvernul a mai decis c? va r?mâne doar un singur post de subprefect în loc de doi în fiecare jude?.

Emil Boc:”Am decis ca la nivelul ministerelor s? avem ca regul? general? 2 secretari de stat cu excep?ia Ministerului de interne, Ministerului de Externe ?i a Ministerului de Finan?e, unde vom avea 3 secretari de stat. Am cerut mini?trilor ca pân? miercuri s?pt?mâna viitoare s? vin? în Guvern cu organigrama ref?cut? ?i cu o realocare a competen?elor în func?ie de reducerea num?rului de secretari de stat pe care l-am decis în momentul de fa?? în Guvern.

Pot s? men?ionez faptul c?, de exemplu, la Ministerul Afacerilor Externe din 5 vor r?mâne 3, la Ministerul Dezvolt?rii Regionale din 4 vor r?mâne 2, la Ministerul Economiei din 5 secretari de stat vor r?mâne 2, la Ministerul de Interne din 6 vor r?mâne 3 ?i a?a mai departe. În total, ast?zi avem la ministere 57 de secretari de stat, 7 posturi din acestea fiind vacante ?i vor r?mâne, în urma restructur?rii, 32 de secretari de stat.
Deci, din 57 vor r?mâne practic 32 de secretari de stat, iar miercurea viitoare, prin hot?râri de Guvern, vom oficializa acest lucru, mini?tri având responsabilitatea s? asambleze practic organigramele dup? noua decizie pe care am luat-o ast?zi în Guvern. De asemenea, am decis ca, la nivelul prefecturilor, s? reducem cu 50% num?rul subprefec?ilor, de la 2 la 1.
Cu alte cuvinte, de miercurea viitoare, nu vom mai avea 2 subprefec?i ci doar 1 subprefect ca urmare a deciziei pe care am luat-o ast?zi ?i am mandatat ministerul de Interne s? fac? demersurile necesare astfel încât de miercurea viitoare s? fim preg?ti?i pentru implementarea unei asemenea decizii care vizeaz? restrângerea cheltuielilor publice, a aparatului bugetar începând de la nivelul guvernamental ?i continuând, a?a cum am spus s?pt?mâna trecut?, cu celelalte paliere ale activit??ii guvernamentale, na?ionale sau locale”.

07.07.2010. 23:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password