Reprezentanţii Proiectului Demonstrativ Getica CCS

Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri(MECMA) ?i Complexul Energetic Turceni au organizat mar?i, 29 martie 2011, prima sesiune de prezent?ri pentru mediul diplomatic din Romania pe teme de interes comun cu referire la problematica energie-schimb?ri climatice.
Scopul principal al evenimentului a fost acela de a-i prezenta reprezentantilor Sectiilor
Comerciale ale ambasadelor din Bucuresti pe actorii CCS, promotori ai tehnologiei ?i ai
proiectului demonstrativ GETICA CCS, din dorin?a identific?rii omologilor acestora în
toate ??rile care-?i focalizeaz? aten?ia ?i poten?ialul ?tiin?ific c?tre o dezvoltare
economic? cu carbon redus (ex. speciali?ti, industrie, oficiali, cercet?tori etc.).
Evenimentul si-a propus crearea unui cadru adecvat pentru un dialog deschis ?i o
activitate de lobby focalizat? pe promovarea tehnologiilor CCS, direc?ionat? c?tre
guvernele na?ionale, Comisia European? ?i reprezentan?ii Parlamentului European.
Prin cooperare:
• va cre?te eficien?a procesului de dezvoltare ?i implementare a tehnologiei CCS la
nivelul UE ?i global
• va fi creat? ?i dezvoltat? o platforma de comunicare pentru împ?rt??irea
reciproc? a cuno?tin?elor
• se va men?ine procesul de schimb de bune practici ?i experien?e acumulate în
domenii precum:
? Înv???mânt
? Institu?ional – politici ?i reglement?ri
? Cercetare-Dezvoltare
? Exploatare ?i mentenan??
? Monitorizare CO2
In cadrul dialogului de marti, 29 martie, au fost supuse dezbaterii aspecte de interes, la
nivel European, precum:
1. Reducerea birocra?iei, în vederea acceler?rii procesului decizional al Comisiei
Europene cu referire la NER300* – declararea castigatorilor competitiei CCS
(devansarea datei estimate pentru decizia finala – sem.II-2012, avand in vedere
impunerea datei de 31decembrie 2015 pentru punerea in functiune)
2. Sustinerea dezvoltarii in mod echilibrat a stocarii CO2 atat offshore
cat si onshore
Temele dezb?tute s-au referit la:
? Politici europene de energie si mediu – viziune de ansamblu
? Foia de parcurs 2050 – o economie cu carbon redus in Europa
? Programe de sprijin
? Competitia NER300 si proiectele candidate CCS
? Proiectul demonstrativ GETICA CCS
? Propuneri de cooperare
Evenimentul a fost deschis oficial de Tudor Serban, consilier personal al ministrului si
presedinte al Comitetului Inter-ministerial CCS, MECMA, care a subliniat importanta
implementarii unei astfel de tehnologii in zona cu cea mai intensa activitate energetica din
Romania – Oltenia si a invitat reprezentantii sectiilor comerciale la cooperare intre tarile
noastre, transfer de cunostinte, bune practici si experienta.
Evenimentul a fost moderat de Cristiana Ion, director, Directia Infrastructura Calitatii si Mediu,
MECMA si dr. Adrian St?nic?, Director Stiintific, INCD GeoEcoMar. La dialogul imitiat de
MECMA si Complexul Energetic Turceni au participat peste 50 de reprezentanti din
mediul de afaceri roman, reprezentanti ai Sectiilor Comerciale ale Ambasadelor din
Romania din 19 tari din Europa, Asia si America de Nord, specialisti ai Ministerului
Afacerilor Externe si MECMA, reprezentanti ai Comitetului Inter-ministerial CCS din
Romania, viitori membri ai Companiei de Proiect (Complexul Energetic Turceni, SNTGN
Transgaz,SNGN Romgaz) si Consortiul Tehnic.
Informatii de background
(*) In prezent la nivelul UE se deruleaza „CCS Demo Program” sustinut financiar din fondul
NER300 (Rezerva de noi intrati in Directiva ETS la nivel european), care acopera 50% din
investitie, diferenta urmand a fi completata prin efortul extraordinar al fiecarui stat membru si al
sectorului privat.
http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm
Biroul de presa al MECMA

05.04.2011. 09:59


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password