Redresarea SNLO, mai la toamnă

“SNLO are nevoie de o perioad? de cel pu?in ?ase luni de aici înainte pentru a începe trendul de revenire” a declarat joi, la un post local de radio, Ionel Man?og, specialistul PDL pe probleme de minerit.

“Sper din tot sufletul ca prin ceea ce am discutat miercuri ,20 mai, ?i prin ceea ce se va stabili la Ministerul Economiei, luni, s? punem bazele acestui r?gaz de ?ase luni ?i s? începem procesul de redresare al SNLO” a ad?ugat acesta.

Man?og a mai spus c? îi este foarte greu s? anticipeze reac?ia ministrului Videanu ?i nici c? nu este l?murit dac? acest proces poate va putea începe cu actualele echipe manageriale, mai ales cele la din subunit??ile societ??ii:” Lucrurile astea trebuie spuse în sfâr?it pentru c? având echipe manageriale care de fapt reprezint? factori de protec?ie pentru interesele unora ?i altora n-o s? reu?im s? redres?m SNLO.

Aceasta s-a pr?bu?it pentru c? într-un an ?i jum?tate a fost vaca de muls f?r? m?sur? a tuturor. S-au dat salarii cu mult peste cre?terea productivit??ii muncii sau pe sc?derea productivit??ii muncii, s-au dat salarii în plus pe sc?derea venitului, s-au majorat tarife cu 25-30% în plus ?i lucrurile astea cost?.Colac peste pup?z?, nenorocitul de Davidoiu a v?ndut ?i crean?ele SNLO. ?i în condi?iile în care se cre?teau salariile cu 25% anul trecut, s-au mai angajat ?i 100 de oameni.”

Conducerea Organiza?iei Jude?ene a PD-L Gorj a stabilit,conform lui Man?og, cel pu?in trei m?suri care trebuie luate la început ?i dup? aceea ele trebuie adâncite la nivelul fiec?rei unit??i:” Printre ele sunt ?i m?surile prin care rezolv?m cel pu?in temporar chestiunea pl??ilor c?tre bugetul de stat, care ar face s? nu se pun? sechestre, s? nu se fac? executare silit? s.a.m.d.

Vreau sa v? spun c? în ultimii 2-3 ani de zile, în condi?iile în care produc?ia fizic? ?i cresterea pre?ului la c?rbune au fost foarte mici, produc?ia fizic? chiar în sc?dere, managerii de la SNLO în frunte cu catastrofa Davidoiu, sus?inut de PNL, PSD ?i tolerat de sindicate au f?cut s? creasc? cheltuielile materiale peste nivelul de cre?tere a veniturilor.
De asemenea pentru a redresa situa?ia trebuie s? se ac?ioneze ?i în aceast? direc?ie ?i urgent nivelul cheltuielilor materiale trebuie adus în limita suportabilit??ii.”

21.05.2009. 23:45


goe 29.06.2009. 21:47

TERMO 25.05.2009. 23:17

Minerul 25.05.2009. 11:22

TERMO 24.05.2009. 10:22

Cotel 23.05.2009. 07:21

Dan 22.05.2009. 09:25

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password