Rectorul UCB Târgu Jiu a trecut la ameninţări

Controversatul rector al Universit??ii „Constantin Brâncu?i“, secretar general în Ministerul Educa?iei, Adrian Gorun, l-a amenin?at „cu Parchetul“ pe deputatul gorjean al PD, Marcel Romanescu. Gorun este celebru pentru bile?elele, telefoanele ?i scrisorile prin care conduce Universitatea târgujian?, dar ?i pentru c? aduce cu un dictator, dup? recentele decapit?ri pe care le-a f?cut la nivelul conducerii institu?iei. Nu revenim cu mai multe am?nunte, pentru c? presa a semnalat în mai multe rânduri despre caren?ele în activitatea sa de la Târgu Jiu.

Cert este c?, în mediul universitar dar ?i în administra?ia gorjean? este cunoscut faptul c?, Adrian Gorun nu reu?e?te s?-?i îndeplineasc? atribu?iile de rector, fiind în acela?i timp ?i secretar general în cadrul Ministerului Educa?iei. Mai mul?i politicieni au ajuns s?-i cear? demisia, chiar ?i o parte a presei, îns? Gorun a g?sit c? ar fi mai în?elept s? se ?in? de scaunul de rector cu din?ii, decât s? lase locul altcuiva. Un ultim incident, a avut loc luni sear?, când, deputatul Romanescu s-a trezit cu un apel de la telefonul ministerial. La cap?tul cel?lalt al firului a auzit vocea rectorului Gorun. Iat? ce declar? deputatul Romanescu: „Am fost ?ocat s? aud cum m? amenin??. Ce vin? am eu c?, ?efii liberali de la Gorj, mi-au men?ionat numele într-o adres? trimis? Ministerului? M-a anun?at c? va depune plângere la Parchet, dar nu am în?eles pentru ce…În primul rând, mi-a ar?tat c? este ridicol, în al doilea rând, c? este iresponsabil. M-a jignit, amenin?ându-m?…Mi-a spus: >.

N-am în?eles ce vrea s? spun?…Este iresponsabil pentru c?, a dovedit c? nu în?elege ce înseamn? s? fi un înalt func?ionar public. Pe de alt? parte, eu fac parte din Parlamentul României, ?i nu cred c? limbajul folosit în a?a-zisul dialog cu mine, este cel mai potrivit“, a declarat Marcel Romanescu. Deputatul de Gorj este hot?rât îns?, ca atunci când Parlamentul î?i va relua activitatea, s?-l convoace pe ministrul Educa?iei, Cristian Adomni?ei: „În cadrul comisiei de înv???mânt îl voi invita la discu?ii pe domnul ministru Adomni?ei, pentru a-i aduce la cuno?tin?? situa?ia Universit??ii „Constantin Brâncu?i“ Târgu Jiu, ocazie cu care voi vorbi ?i despre presta?ia rectorului Gorun. În rest, nu am ce comentarii s? mai fac“, a mai spus deputatul.

Incompatibilitate, conflict de interese, implicare politic?
?efii liberali din Gorj au înaintat o adres? ministrului Educa?iei, în care arat? c? Adrian Gorun încalc? Legea.

Vom reda câteva din punctele consemnate de PNL Gorj:
„• Adrian Gorun, contrar prevederilor legale (legea 128/1997 privind statutul cadrelor didactice, legea 188/2004 privind statutul func?ionarilor publici, cât ?i a HG 1418/2006) de?ine ilegal ?i func?ia de rector al universit??ii de stat „Constantin Brâncu?i” fiind în incompatibilitate ?i conflict de interese.

• Adrian Gorun s-a dovedit, în cei 2,5 ani de guvernare un apropriat al PD ?i PLD, respectiv al lui Radu Berceanu ?i Man?og Ionel (liderul PD Gorj) încercând destabilizarea PNL Gorj, inclusiv fiind la baza înregistr?rilor audio trucate ?i date pe postul Realitatea TV care a adus grave prejudicii de imagine PNL ?i, în special, filialei Gorj. Înregistrarea a fost f?cut? de c?tre fiul acestuia care, dup? dovedirea faptei s-a si înscris în PLD.

• Gorun Adrian a adus prejudicii organiza?iei PNL Gorj prin implicarea sa direct? în numirea la Inspectoratul ?colar Jude?ean Gorj, pe posturile PNL a unor persoane apar?inând PD Gorj, acela?i lucru întâmplându-se si în jude? prin numirea PD-i?tilor pe posturi de directori de colegii na?ionale, licee ?i directori coordonatori la nivelul comunelor.

• Aflându- se ilegal în func?ia de rector al Universit??ii „Constantin Brancu?i” a demis abuziv pe 21.06.2007 prorectorii Vasile Popeang? (PSD) ?i Onisifor Olaru (PNL) ?i a numit în locul acestora pe Lucian Medar (vicepre?edinte PD ?i apropiat al lui Man?og), Sorin Ghimi?i (PLD), iar pe Chiri?escu Dorel (PLD), cancelar.

• Biroul Politic Teritorial PNL Gorj, în ?edin?a din 25.06.2007 a fost informat cu privire la întâlnirea de la Palatul Victoria între pre?edintele PNL, Premierul Guvernului, C?lin Popescu T?riceanu ?i pre?edintele filialei Gorj, Dan Ilie Morega împreun? cu deputa?ii Manta ?i Romanescu.
Biroul Politic Teritorial al PNL Gorj a votat în unanimitate înlocuirea lui Adrian Gorun conform celor stabilite cu ocazia întâlnirii, în 2 faze, astfel:
a) invocarea incompatibilit??ii ?i a conflictului de interese pentru, func?ia,
de rector al Universit??ii „Constantin Brâncu?i” ?i obligarea acestuia s?-?i dea demisia;
b) trecerea acestuia din func?ia de secretar general al MECT într-o alt? func?ie de înalt func?ionar public în afara MECT ?i a jude?ului Gorj sau demiterea.

• În plan extern – de?i nu este în competen?a sa, Adrian Gorun s-a pronun?at în cotidianul Gardianul din 19.06.2007 c? va denun?a acordul cu Republica Moldova privind recunoa?terea reciproc? a diplomelor în baza legii 22/1999. Ceea ce nu cunoa?te Adrian Gorun este faptul c? Republica Moldova este semnatara Conven?iei de la Bologna ?i Lisabona, iar România, prin politica sa militeaz? pentru extinderea rela?iilor în diverse domenii ?i nu restrângerea acestora. Declara?ia belicoas? a acestuia este cu atât mai grav? cu cât la recentele alegeri locale. Prim?ria Chi?in?u a fost câ?tigat? de un liberal. Totodat?, declara?ia sa este contrar? politicii externe a României aducând grave prejudicii de imagine Guvernului ?i Partidului Na?ional Liberal în rela?iile cu Republica Moldova“.

M.C.H.

11.07.2007. 23:29


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password