Recrutarea şi selecţia de administratori pentru societăţi comerciale cu capital majoritar de stat

În vederea implement?rii prevederilor Ordonan?ei de Urgen?? a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernan?a corporativ? a întreprinderilor publice, Ministerul Economiei, prin
Oficiul Participa?iilor Statului ?i Privatiz?rii în Industrie (OPSPI), în calitate de autoritate
public? tutelar?, a publicat, în data de 04 martie 2013, în cotidienele Ziarul Financiar ?i
Bursa, precum ?i în presa interna?ional? în publica?ia International Herald Tribune,
anun?ul cu privire la recrutarea ?i selec?ia de administratori pentru urm?toarele societ??i
comerciale cu capital majoritar de stat:
• Societatea Comercial? de Distribu?ie ?i Furnizare a Energiei Electrice Electrica
S.A.
• S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A.
• Compania Na?ional? de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.
Asocierea format? din S.C. Quest Advisors S.R.L. ?i S.C. Transearch Interna?ional
S.R.L. a fost selectat? pentru a asista OPSPI în acest proces de recrutare, derulat de
Ministerul Economiei, prin intermediul OPSPI.
Persoanele interesate sunt invitate s? acceseze detaliile cu privire la condi?iile care
trebuie s? fie întrunite de candida?i, criteriile de selec?ie ?i procedura prin care pot
participa la procesul de selec?ie, pe site-ul societ??ilor comerciale, la adresele:
www.electrica.ro, www.cenhd.ro, www.transelectrica.ro sau pe site-ul Ministerului
Economiei: www.minind.ro ?i al O.P.S.P.I.: opspi.minind.ro.
Dosarele cuprinzând documentele cerute pentru candidatur? vor fi depuse/trimise pân?
cel târziu în data de 02.04.2013, ora 16.00.
Biroul de Presa
al Ministerului Economiei

05.03.2013. 12:42


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password