Recomandări pentru perioada de de caniculă

caniculaMinisterul S?n?t??ii Publice transmite recomand?rile medicilor pentru to?i cet??enii, privind autoprotec?ia în zile cu temperaturi ridicate:

• Este necesar ca persoanele vârstnice, copiii ?i bolnavii cu afec?iuni cronice, în special cardiace ?i respiratorii, s? evite deplas?rile în spa?iul liber între orele 09.00 – 19.00, precum ?i frecventarea locurilor aglomerate;

• În cazul expunerii la soare trebuie, obligatoriu, s? fie folosite mijloace de protec?ie (p?l?rii, umbrele, ochelari de soare, îmbr?c?minte sub?ire, preferabil din ?es?turi naturale ?i în culori deschise);

• Se recomand? cre?terea consumului de lichide la 2 – 4 litri pe zi ?i evitarea alimenta?iei bogate în gr?simi, în special de gr?simi animale;

• În acela?i timp se va reduce consumul de cafea ?i se va evita consumul de b?uturi alcoolice.

Ministerul S?n?ta?ii Publice atrage aten?ia c? respectarea acestor recomand?ri minimale poate reduce semnificativ riscurile medicale cauzate de temperaturile foarte înalte.

02.07.2008. 00:36


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password