Rebrenduirea lui Brâncuși se face la Târgu-Jiu tot cu jetul de apă

Speciali?tii în domeniu ?i autorit??ile locale î?i doresc ca anul 2014 s? fie unul al rebrenduirii operelor marelui Constantin Brâncu?i din Târgu-Jiu.
Ideea este c? autorit??ile încearc? cel pu?in la nivel declarativ s? dezvolte cu adev?rat un brand Brâncu?i, brand care ar aduce numai de câ?tigat municipiului Târgu-Jiu ?i jude?ului Gorj.

Jocurile par f?cute, proiectele a?ternute pe hârtie ?i, astfel, se inten?ioneaz? ridicare unui Centru Brâncu?i chiar în parcul din centrul municipiului Târgu-Jiu. Se vorbe?te despre
construirea unui sediu mai deosebit, cu dou?-trei nivele unde turi?tii pot fi informa?i despre via?a ?i activitatea lui Constantin Brâncu?i, unde se vor face bani din vânzarea produse promo?ionale (dorindu-se atragere de fonduri europene în acest scop). Pân? în prezent vânzarea de produse promo?ionale ce reprezint? municipiul Târgu-Jiu ?i, implicit, pe marele Constantin Brâncu?i a fost un mare fiasco. Pre?urile foarte mari ale produselor pe care turi?tii sau gorjenii ce doreau s? cumpere suveniruri pentru prieteni din alte z?ri au f?cut ca vânz?rile s? fie execrabile la un asemenea brand.

„Bucuria bucuriilor“ anun?at? de cei de la Centrul Brâncu?i este c? ?i anul acesta autorit??ile o s? pun? din nou jetul de ap? pe operele lui Brâncu?i, de?i Poarta S?rutului a avut de suferit în urma unui astfel de tratament. Oficialit??ile dau asigur?ri c? anul acesta lucrarea se va efectua ca la carte, dar de comisia ce trebuia s? ajung? pe aici, pentru a trage de urechi ni?te nemernici nu mai vorbe?te nimeni. Jetul pus pe Poarta S?rutului a costat 10.000 de lei, dar anul acesta sp?l?turile „f?cute ca la carte“ operelor lui Brâncu?i o s? coste bugetul local 40.000 de lei.

• Mihaela C?R??EL

07.02.2014. 23:28


iulia 28.02.2014. 16:24

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password