Reabilitarea infrastructurii în zonele grav afectate de restructurarea industrială

În aceast? s?pt?mân?, mai multe localit??i din ?ar?, printre care ?i ora?ul Motru, vor semna contracte pentru executarea lucr?rilor de infrastructur?, urmând ca pân? la sfâr?itul anului 2009 s? fie demarate lucr?rile pentru alte 47 de localit??i afectate de restructurarea sectorului minier, printre care Albeni, Rovinari, B?lteni, Slivile?ti, Stejaru, Urdari.

Prezentarea contractelor de execu?ie va avea loc în cadrul unor adun?ri cet??ene?ti în localit??ile
Motru (14 iulie, orele 14:00).

Potrivit Agen?ia Roman? pentru Dezvoltarea Durabil? a Zonelor Industriale (ARDDZI), dintre cele 51 de lucr?ri de infrastructur? care vor fi executate în cadrul acestui program, 15 se
afl? deja în faza de evaluare a ofertelor ?i semnare a contractului.

Lucr?rile, ini?iate de ARDDZI în cadrul Programului de „Infrastructur? Municipal?” au ca obiectiv
reabilitarea infrastructurii din zonele cel mai grav afectate de restructurarea industrial? ?i fac parte
din „Proiectul de Închidere a Minelor, Refacere a Mediului ?i Regenerare Socio-Economic?”,
finan?at prin acordul de împrumut cu Banca Mondial?, ratificat prin Legea 167/2005.
Sursa: Ministerului Economie

14.07.2009. 11:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password