RATA şomajului în Gorj, 8%

Conform Agen?iei Na?ionale pentru Ocuparea For?ei de Munc?, rata somajului la sfâr?itul lunii februarierie, în Gorj, a fost de 8%.

Totodat?, num?rul total de ?omeri a fost de 11.864 din care femei, 5572. Din acestia, ?omeri cu indemniza?ii au fost 6012, iar neindemnizati, 5852.
Din sectorul privat, la sfâr?itul lunii februarie erau inregistra?i 10.879.

La nivel de ?ar? Gorjul este situat pe locul 7 in ceeace prive?te rata ?omajului dup? jude?ul Vaslui cu rata de 11%, urmat de Mehedin?i (10,3%), Teleorman (9%), Dolj (9%), Alba (8,3%) ?i Gala?i (8,2%).

06.03.2009. 14:36


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password