PSD şi PNL au semnat acordul de colaborare politică

Liderul PNL, Crin Antonescu, a declarat c? a semnat acest acord “cu toat? convingerea c? este un gest benefic pentru România”. Antonescu a ar?tat c? sprijinul pentru Mircea Geoan? este “explicit ?i ferm” ?i “va c?p?ta toate formele” în campania electoral? pentru turul II, pentru c? “este un interes na?ional” ca România s? aib? alt pre?edinte.

“V? asigur c? nu este doar un acord menit s? acorde sus?inerea unuia dintre candida?i în turul doi împotriva celuilalt”, a atras îns? aten?ia Antonescu.

Antonescu a mai sus?inut c? acordul semnat împreun? cu liderul PSD Mircea Geoan? este altfel decât cele încheiate pân? în prezent, deoarece nu a fost încheiat la sfâr?itul unor zile ?i nop?i de negocieri pentru func?ii.

“Sunt optimist în leg?tur? cu ?ansele de a realiza acest acord în spiritul ?i litera lui, de a începe dup? 6 decembrie, cu un nou pre?edinte, cu o nou? formul? politic?, (…) sunt optimist pentru c? din capul locului acest acord s-a încheiat altfel decât cele pe care în asemenea împrejur?ri le-a?i cunoscut pân? acum”, a spus Antonescu.

Antonescu a mai spus c? acordul nu este doar “o foaie de hârtie, o îns?ilare de cuvinte”, ci unul în leg?tur? cu care î?i pune toate speran?ele ?i în baza c?ruia ca ac?iona “cu toat? energia” ?i for?a sa politic? pentru a-l pune în practic?.

Acordul pentru sus?inerea lui Mircea Geoan? se învârte în jurul sus?inerii lui Klaus Iohannis pentru func?ia de premier. Primarul Sibiului, propus de noua majoritate parlamentar? dup? c?derea Guvernului Boc, va fi desemnat s? formeze Executivul în cazul în care candidatul alian?ei PSD+PC va câ?tiga alegerile preziden?iale.

Varianta este agreat? ?i de UDMR. Liderii Uniunii nu au anun?at oficial sus?inerea pentru Mircea Geoan?, dar au votat în unanimitate pentru un Cabinet Iohannis.

În primul tur al alegerilor preziden?iale, candida?ii PSD+PC, PNL ?i UDMR au ob?inut împreun? peste 55% din voturi. 

Textul documentului:


ACORD PENTRU IE?IREA ROMÂNIEI DIN CRIZ?

Dup? 20 de ani de la Revolu?ia român? speran?ele ?i aspira?iile celor mai mul?i dintre români au fost risipite într-o tranzi?ie f?r? sfâr?it.

Forma?iunile politice semnatare î?i asum? obliga?ia de a împlini aceste aspira?ii ?i de a reda românilor o guvernare democratic? dedicat? interesului public.

Dorim s? red?m românilor o ?ar? de care s? fie mândri, o ?ar? în care s? fie respecta?i de liderii politici ?i de administra?ie, o ?ar? în care s? aib? ?ansa s? se realizeze pe deplin în plan personal, profesional ?i social.

Dup? 5 ani de mandat, Pre?edintele Traian B?sescu las? o ?ar? în haos:

– o Românie f?r? un Guvern legitim;

– o Românie m?cinat? de conflicte artificiale între puterile statului, între stat ?i societate precum ?i între diferitele categorii sociale;

– o Românie în prag de colaps economic;

– o Românie a c?rei administra?ie a fost ocupat? de oameni politici

incompeten?i, instala?i abuziv în fruntea institu?iilor publice.

I. Principii care stau la baza Guvern?rii comune:

1. Reducerea fiscalit??ii ca motor al dezvolt?rii economiei;

2. O guvernare în folosul tuturor românilor printr-o distribuire echitabil? a resurselor rezultate pe baza dezvolt?rii economice;

3. Transparen?? ?i eficien?? în cheltuirea banului public;

4. Respectarea efectiv? a drepturilor ?i libert??ilor individuale (dreptul la ini?ia?iv? economic?,dreptul la s?n?tate, dreptul la educa?ie, dreptul la protec?ie social?, dreptul la un mediu s?n?tos);

5. Respectarea prevederilor cuprinse în “Pactul pentru Justi?ie”;

6. Descentralizarea ?i depolitizarea administra?iei publice;

7. Sprijinirea categoriilor sociale defavorizate (a familiilor tinere, a pensionarilor ?i a celor cu venituri mici);

8. Modernizarea agriculturii ?i a satului românesc.

II. Obiective

Forma?iunile politice semnatare î?i asum? urm?toarele obiective:

1. Scoaterea României din criza economic?, politic? ?i moral?;

2. Refacerea solidarit??ii ?i încrederii între români;

3. Asigurarea unei guvern?ri care s? determine o dezvoltare echilibrat? a României;

4. Refacerea prestigiului interna?ional al României ?i promovarea unei politici externe în beneficiul românilor;

5. Reluarea dialogului ?i cooper?rii între puterile statului, între Guvern ?i partenerii sociali.

În baza principiilor de la punctul I ?i pentru îndeplinirea obiectivelor de la punctul II forma?iunile politice semnatare hot?r?sc urm?toarele:

1. Sus?inerea lui Mircea Geoan? în turul II al alegerilor preziden?iale;

2. Crearea unei majorit??i stabile pentru sus?inerea unui Guvern condus de Klaus Iohannis;

3. Elaborarea unui Program de guvernare pentru scoaterea României din criz?.

Partidul Na?ional Liberal
Pre?edinte
Crin Antonescu

Partidul Social Democrat
Pre?edinte
Mircea Geoan?

25 noiembrie 2009


25.11.2009. 17:54


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password