PSD a sărbătorit 1 Mai Verde

De 1 mai, social-democra?ii au organizat cu prilejul Zilei Interna?ionale a Muncii manifest?ri de tip ecologic. Ac?iunile de igienizare ?i plantare de arbori s-au organizat în majoritatea jude?elor din Romania, pre?edintele PSD, Victor Ponta, participând sâmb?t? la o ac?iune de plantare de pomi în comuna gorjean? Crasna.

PSD Bucure?ti a participat duminic? la o serie de ac?iuni de cur??are, ecologizare ?i plantare de copaci din mai multe zone ale Capitalei. Membrii organiza?iei au fost prezen?i P?durea B?neasa, Giule?ti – Sârbi, ?os.Fundeni Intersec?ia Maior V. B?cila cu Str. Pescarilor, Str. Ghe?u Anghel/ Fr?sinetului, Str. Sine?ti – plantare tei, Complex comercial – Ruc?r. La aceast? ac?iune au participat reprezentan?i ai administra?iei publice, membri ai sectoarelor PSD Bucure?ti, militan?i, ecologi?ti, dar si cet??eni din zonele respective.

Organiza?ia Jude?eana a Partidului Social Democrat Gala?i ?i Tineretul Social Democrat Gala?i au organizat în municipiile Gala?i ?i Tecuci, ora?ele Tg. Bujor ?i Beresti, precum ?i în celelalte comune de pe raza jude?ului Gala?i, opera?iunea de igienizare ?i plantare de puie?i. În municipiul Gala?i ac?iunea s-a desf??urat în urmatoarele loca?ii: Parc C.F.R. , igienizare si plantare puieti S 6,8 ha; parc VIVA (Pastila); Tiglina 1 igienizare si plantare puieti S 2,8 ha; faleza inferioara a Dunarii, zona pista role, igienizare si plantare puieti S 2 ha; Micro 19, igienizare si plantare puieti; Micro 39, igienizare si plantare puieti. La aceast? opera?iune au participat aproximativ 500 de membri ?i simpatizan?i PSD, precum ?i simpli cet??eni ai ora?ului.
Peste 200 de membri PSD Timi? au adunat, duminic?, gunoaiele de la P?durea Verde. Social-democra?ii, în frunte cu pre?edintele PSD Timi?, Titu Bojin, ?i prim-vicepre?edintele Sorin Grindeanu au adunat gunoaie ?i au împ?r?it timi?orenilor care s-au încumetat s? ias? la iarb? verde saci de plastic ?i tacâmuri pentru gr?tare.

Ac?iuni de ecologizare s-au organizat ?i în toate ora?ele ?i municiipile din jude?ul Bihor, la care au participat membri consiliilor locale, primari, ONG-uri, dar ?i simpli cet??eni. Pre?edintele PSD Bihor, dl senator Ioan Mang, a plantat copaci în ora?ul Marghita ?i a participat la ac?iunile de igienizare din zona respectiv?, domnul deputat Ioan Sorin Roman s-a implicat pe zona Salonta, iar doamna deputat Sonia Dr?ghici în Oradea.

De asemenea, Organiza?ia Jude?ean? PSD Sibiu a desf??urat ac?iuni de igienizare în 22 de localit??i ale jude?ului – cele dou? municipii, ora?e ?i în jum?tate din comune, la care au participat 1.040 persoane si s-a cur??at o suprafa?? de 227 de hectare de pe care s-au colectat 19,5 to de de?euri.

Organiza?ia Jude?ean? PSD Bac?u a organizat în comuna Gârleni o opera?iune de ecologizare a pârâului Limpedea precum ?i de cur??are – vopsire a podului situat pe drumului na?ional DN 15, (in apropierea Fermei Agricola International).

Peste 600 de social-democra?i clujeni au organizat duminic?, în tot jude?ul Cluj, mai multe ac?iuni de ecologizare a spa?iilor verzi, în
special în acele zone consacrate pentru ie?irile la iarb? verde, cum
ar fi lâng? lacul Tarni?a sau în apropierea ora?elor Turda, Câmpia
Turzii, Dej, Gherla ?i Huedin. La ac?iune au participat ?i senatorul Alexandru Cordo?, pre?edinta Organiza?iei de Femei, Mihaela Rozor, precum ?i simpatizan?i ai PSD, strângându-se peste 100 de metri cubi de de?euri.

Membrii PSD Mure? au f?cut cur??enie, timp de dou? zile, în trei ora?e din jude? – Târgu Mure?, Ludu? ?i Târn?veni, sub sloganul ‘1 mai – Ziua Muncii Verzi. Strângem mizeria portocalie’. Ac?iunea din Târgu Mure?, la care au participat 80 de persoane, s-a desf??urat în Cartierul Rovinari. Participan?ii au strâns, în decurs de trei ore, nu mai pu?in de 2 tone de gunoi, aruncat pe malurile apei ?i pe terenul viran din spatele blocurilor din Cartierul Rovinari. Membrii ?i simpatizan?ii PSD din jude?ul Mure?, pe lâng? ac?iunile de cur??enie, au participat la Ib?ne?ti ?i Beica de Jos la plantat de arbori.

03.05.2011. 09:55


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password