Protest mineresc pentru deblocarea negocierilor


Circa 6000 de mineri vor ie?i în strad?, pe 21 martie ac, între orele 12.00-14.00, în Tg.Jiu, într-un mar? al t?cerii.

Marin Condescu, presedintele Federa?iei Na?ionale Mine Energie(FNME), a declarat c? va recurge la acest protest datorit? blocajului negocierilor dintre PSD ?i PD-L blocaj pe care-l consider? c? duce la întârzierea elabor?rii unei strategii pe termen lung si mediu, care s? prevad? constituirea Companiei Nationale a Lignitului si Energiei Oltenia, cu sediul la Tg.Jiu.

Totodat? se întârzie ?i legea exproprierilor pentru utilitate public? , dar si dezvoltarea infrastructurii si investi?ilor în alternative economice pentru zonele miniere.

“Poate s? propun? PSD sau PDL pe cine vor. Dar ministrul în momentul în care a decis cu cine merge mai departe, va avea ca partener social sindicatele, iar sindicatele trebuie s?-?i de acordul pe anumite programe, cu care nu întotdeauna suntem deacord , dar sunt necesare ?i nu ne putem opune”, a declarat Condescu.

Pre?edintele FNME a ad?ugat c? a adus la cuno?tin?? ?i conducerilor celor dou? partide aceast? inten?ie ?i totodat? a solicitat Prim?riei Tg.Jiu autoriza?ie pentru desf??urarea mar?ului ?i a mitingului care îi va urma.

Negocierile dintre social democra?i ?i democra?i liberali la nivelul Gorjului sunt blocate de mai bine de dou? luni, motivul fiind nemultumirea PSD fa?? de numirile în func?iile de conducere f?cute de ministrul economiei la complexurile energetic ?i SNLO.

04.03.2009. 19:59


luminona 04.03.2009. 21:23

rica 04.03.2009. 21:10

cleptomanul 04.03.2009. 20:34

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password