Protest la Şcoala Generală Glogova

Cele 26 de cadre didactice ale ?colii Generale Glogova ar fi trebuit s?-?i primesc? salariile pe luna octombrie în urm? cu peste dou? s?pt?mâni, îns? acest lucru nu s-a întâmplat din cauza faptului c? Prim?ria Glogova are conturile blocate pentru c? nu a fost votat? rectificarea bugetar?.
Nemul?umi?i din cauza întâzierilor la plata salariului, cele 17 cadre didactice care au ore de diminea?? au declan?at un protest spontan. Potrivit liderei de sindicat a profesorilor, institutoarea Violeta Popescu, profesorii supravegheaz? elevii, dar nu fac cursuri.
“Nu se vor face ore deloc ast?zi. Elevii sunt cei care sufer?. Dar ?i noi, f?r? salarii ?i presa?i de datorii. M?car s? vin? primarul s? ne spun? când ne vom lua banii. Este un dezinteres total din partea autorit??ilor locale. Profesorii se descurc? greu, sunt naveti?ti ?i nu mai au bani. Dac? nu se rezolv?, facem grev?. Nu prea mai credem nici în vorbele primarului, noi ne vrem salariile”, a spus Violeta Popescu, consilier local ?i lider de sindicat.

“Profesorii sunt nemul?umi?i pentru c? a?teapt? de dou? s?pt?mâni s? le intre banii ?i nimic. Cei din prim?rie ?i-au primit salariile, numai noi ?i asista?ii social nu am primit. Conturile prim?riei sunt blocate pentru c? nu s-a votat rectificarea bugetar?. Din p?cate, avem zece profesori naveti?ti c?rora nu le deconteaz? nimeni transportul ?i oamenii nu mai au bani s? vin? la munc?. Cu to?ii avem nevoie de bani. Avem 26 cadre didactice ?i ?ase angaja?i ca personal auxiliar ?i personal nedidactic”, a declarat Ion Mih?i??, directorul ?colii Generale Glogova.

Primarul comunei Glogova, Ion ?alapa, sper? c? situa?ia se va rezolva s?pt?mâna viitoare. “Am stabilit pentru s?pt?mâna viitoare o replanificare a unei ?edin?e în care ne-am mai întâlnit de patru ori pân? acum, dar f?r? niciun rezultat. Consilierii locali nu au dorit s? voteze rectificarea bugetar?. S-a ajuns la blocarea conturilor institu?iei ?i automat la neplata datoriilor c?tre diferi?i furnizori, a salariilor c?tre cadrele didactice, dar ?i la imposibilitatea achizi?ion?rii de cauciucuri pentru microbuzul ?colar. Din aceast? cauz?, de aproximativ trei s?pt?mâni microbuzul nu mai este func?ional, iar elevii merg pe jos la ?coal?”, a spus Ion ?alapa, primarul comunei Glogova.(realitatea.net)

24.11.2010. 11:37


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password