Protest la reorganizarea sistemului energetic

Angaja?ii Hidroelectrica, din mai multe jude?e, nemul?umi?i de reorganizarea sistemului energetic, picheteaz? începând de luni, 7 septembrie, timp de mai multe zile, între orele 10.00 ?i 11.00, sediile mai multor prefecturi din ?ar?, sediul Ministerului Economiei ?i sediile PSD ?i PD-L.

Ministrul Economiei, Adriean Videanu, a declarat la Târgu Jiu, c? în luna septembrie vor avea loc ultimele discu?ii privind reorganizarea sistemului energetic urmând ca Guvernul s? aprobe ?i actul normativ care s? duc? la înfiin?area acestora.
Totodat?, ministrul economiei, a spus c? cele dou? companii energetice vor fi gata pân? la sfâr?itul anului.

Din prima companie vor face parte cele trei complexuri energetice din Oltenia, respectiv Turceni, Rovinari ?i Craiova, reactoarele nucleare 1 ?i 2 de la Cernavod?, Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia, jum?tate din distribuitorul ?i furnizorul de energie Electrica ?i dou? hidrocentrale ale Hidroelectrica, Vâlcea ?i Slatina.

A doua companie energetic? na?ional? va cuprinde ELCEN Bucure?ti, termocentralele Deva ?i Paro?eni, Compania Na?ional? a Huilei, cealalt? jum?tate a Electrica, hidrocentralele Por?ile de Fier, precum ?i hidrocentralele Caransebe?, Ha?eg, Arge?, Cluj, Bistri?a, Sibiu, Sebe?, Buz?u ?i Târgu Jiu.

Totodat?, din a doua companie energetic? na?ional? va face parte ?i Romgaz, prin termocentrala de la Iernut, pe care produc?torul de gaze o va prelua de la Termoelectrica, în contul unor datorii.

07.09.2009. 11:17


cucu 08.09.2009. 10:24

dan coja 08.09.2009. 07:52

mantogel 07.09.2009. 19:45

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password