Proprietarul rulotei abandonate, identificat

Poli?i?tii din cadrul Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Gorj, în urma schimbului de date ?i informa?ii suplimentare ob?inute prin intermediul Centrului de Cooperare Poli?ieneasc? Interna?ional? – I.G.P.R, au identificat proprietarul rulotei abandonate într-un lac de pe raza comunei Cîlnic, jude?ul Gorj.

În data de 10 decembrie a.c., ora 15:00, poli?i?tii din cadrul I.P.J. Gorj au fost sesiza?i prin apelul de urgen?? SNUAU 112, de c?tre un cet??ean, despre faptul c?, în timp ce se afla într-o carier? minier? de pe raza comunei Cîlnic, a observat o rulot? tip microbuz c?zut? într-un lac.
La fa?a locului s-a deplasat imediat o echip? operativ? format? din poli?i?ti ai Serviciului de Investiga?ii Criminale ?i Serviciului Criminalistic – I.P.J. Gorj.
Dup? ce autovehiculul tip rulot? a fost scos din lac, în interiorul acestuia nu au fost g?site victime.
Datele de identificare ale autorulotei au fost transmise Centrului de Cooperare Poli?ieneasc? Interna?ional? – I.G.P.R., pentru clarificarea situa?iei juridice a acesteia.
În urma schimbului de date ?i informa?ii suplimentare ob?inute prin intermediul C.C.P.I. din cadrul Inspectoratului General al Poli?iei Române, s-a constatat c? autovehiculul apar?ine unei femei, de 78 de ani, din Elve?ia.
Continuând activit??ile de cercetare pentru l?murirea împrejur?rilor în care a fost abandonat? autorulota, poli?i?tii au stabilit c? este posibil ca P.C., de 42 ani, din ora?ul Rovinari, jude?ul Gorj, s? fie implicat în acest caz, întrucât a desf??urat activit??i lucrative la o ferm? apar?inând lui C.L., cet??ean elve?ian, fiul proprietarei autovehiculului.
În data de 11 decembrie a.c., poli?i?tii l-au depistat pe b?rbatul din Rovinari.
Pe parcursul cercet?rilor, P.C. a declarat c?, împreun? cu cet??eanul elve?ian, s-au deplasat cu autorulat? din Elve?ia în România, în scopul de a o abandona într-un lac de pe raza jude?ului Gorj, pentru ca, ulterior, cet??eanul str?in s?-l declare furat ?i s? încaseze prima de asigurare.
Cei doi, ajuta?i de un alt tân?r de 29 de ani, din ora?ul Rovinari, jude?ul Gorj, s-au deplasat cu autorulota în apropierea lacului cunoscut sub denumirea de „Balta Ciobanului”, de pe raza comunei Cîlnic. Aici, pe marginea lacului, pe o pant? cu înclina?ia de aproximativ 45 de grade, au l?sat autovehiculul neasigurat, care, ulterior, din iner?ie, a ajuns în lac.
Ulterior, cei doi cet??eni români l-au condus pe cet??eanul elve?ian, la un aeroport, acesta din urm? p?r?sind teritoriul României.
Poli?i?tii continu? cercet?rile sub coordonarea unui procuror, pentru l?murirea tuturor împrejur?rilor de fapt ?i stabilirea r?spunderii judiciare*(IPJ Gprj)

12.12.2011. 12:56


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password