Proiectul Legii minelor va intra miercuri,19 iunie 2013, în şedinţa de Guvern

Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, a declarat mar?i, 18 iunie 2013, la
Conferin?a „Industria extractiv?, o posibil? solu?ie de relansare a economiei române?ti”,
organizat? de Editura Evenimentul ?i Capital, c? proiectul Legii minelor va intra miercuri,
19 iunie 2013, în ?edin?a de Guvern, iar odat? cu adoptarea acestui act normativ vor
putea fi putea demarate negocierile cu investitorii în vederea redeschiderii perimetrelor
aflate în conservare sau închise.
El a precizat c? este vorba ?i de oprirea unor proceduri de faliment. „Procesele
de privatizare au fost mai lente, iar managementul de stat a fost deplorabil, s? folosesc
un cuvânt mai moale. În momentul de fa??, suntem în situa?ia de a recupera aceast?
industrie. Exist? resurse diverse neexploatate, cum ar fi dolomita. Avem o colec?ie de
metale rare, z?c?minte de aur ?i cupru”, a spus oficialul Ministerului Economiei.
Varujan Vosganian a men?ionat, în context, c? industria extractiv? a minereurilor
neferoase se afl? într-un impas major. „Aceast? industrie nu a fost preg?tit? pentru
economia de pia??, pentru c? parte a ei era subven?ionat?, dar ?i nepreg?tit? pentru
integrarea european?. Industria era legat? pe o anumit? structur? a PIB. Dac? vom
compara cu media european? de 16%, România are înc? o zestre industrial? de 24%
din PIB. Numai c? sunt industrii care aproape au disp?rut, cum ar fi industria de utilaj
greu sau care s-au redus, cum ar fi industria siderurgic?. Ceea ce a dat o lovitur? foarte
grea industriei extractive au fost cerin?ele de mediu din cauza costurilor mari”, a explicat
Vosganian.
El sus?ine c? este nevoie ca în Strategia de reindustrializare a României s? fie
introduse dou? concepte, respectiv acelea de resurs? ?i lan? valoric. „Introducerea în
strategia de reindustrializare a conceptului de resurs? care s? se lege de un alt concept
pe care trebuie s?-l utiliz?m mai des, respectiv lan?ul valoric. Adic? modul în care
resursa se multiplic? în interiorul grani?elor României. Exist? o prejudecat? potrivit
c?rora noi ne export?m resursele, ceea ce nu este adev?rat. Practic, 75% sunt resurse
prelucrate din care peste 30% componente auto”, a afirmat ministrul Economiei.
Conform lui Vosganian, opt scrisori de inten?ie au fost depuse pentru procedura
de privatizare a Cupru Min S.A., jum?tate dintre ofertan?i fiind companii aflate între
primele zece din lume. „Din p?cate, o zon? de prelucrare nu poate fi gândit? decât dac?
extrac?ia de cupru cre?te ?i introducem în circuit Baia Mare, Abrud ?i Moldova Nou?.
Cupru Min, în situa?ia în care vom reu?i s? semn?m acest parteneriat, va avea o
produc?ie în cre?tere”, a mai afirmat ministrul Vosganian.
Biroul de pres?

19.06.2013. 15:19


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password