Proiectul de Ordonanţă care vizează rectificarea bugetului de stat, adoptat sâmbătă

Emil Boc: “ La aceast? rectificare, ministere precum Muncii, Justi?iei, Internelor sau Educa?iei vor beneficia de resurse suplimentare, fie pentru asigurarea drepturilor salariale, fie pentru asigurarea cheltuielilor legate de func?ionarea institu?iilor pe care le au în subordine.

De asemenea, vreau s? men?ionez c?, prin proiectul de rectificare, vom majora plafonul de garan?ii publice, de la 7,7 miliarde de lei, în 2009, la 8,6 miliarde de lei, pentru 2010, ca urmare a discu?iei cu FMI, iar, în acest an, în mod specific, vom avea în plus, ca ?i garan?ii guvernamentale, peste 200 de milioane de euro, care vor fi utilizate, cu predilec?ie, pentru sporirea capacit??ii de absorb?ie a fondurilor comunitare, pentru utilizarea la cofinan??ri sau prefinan??ri.

De asemenea, vor fi aloca?i bani suplimentari pentru investi?ii publice – peste 500 de milioane de lei -, vor fi aloca?i bani pentru infrastructura drumurilor jude?ene ?i pentru lucr?rile care se desf??oar? la ?coli, adic? acele ?antiere care nu sunt finalizate ?i, în pragul începutului anului ?colar, trebuie s? ne asigur?m c? acele lucr?ri care sunt într-un stadiu foarte avansat vor fi finalizate, astfel încât anul ?colar s? înceap? în bune condi?ii.

De asemenea, vom asigura resursele financiare necesare pentru indexarea pensiilor cu 2%, de la 1 octombrie ?i, de asemenea, vom avea resurse financiare pentru aplicarea pensiei sociale minime, tot de la 1 octombrie, de 350 de lei, adic? acea cre?tere de la 300 de lei, cât este în momentul de fa??, la 350 de lei, cât va fi la 1 octombrie. A?a cum am spus, este, în primul rând, o m?sur? de solidaritate cu cei care sunt cei mai afecta?i de aceste vremuri ale crizei.

De asemenea, bugetul de ?omaj va fi suplimentat cu 864 de milioane de lei, iar bugetul de pensii, cu înc? 500 de milioane de lei, pentru a se asigura sustenabilitatea acestor bugete, în perioada urm?toare.
Pe lâng? aceste sume, vom transfera c?tre autorit??ile locale în jur de 120 de milioane de lei, pentru acele prim?rii care au probleme cu plata facturilor la utilit??i, datorate – aceste probleme – de condi?iile crizei economice. Adic?, n-au avut încas?ri la buget, astfel încât s?-?i poat? acoperi cheltuielile elementare de func?ionare, ?i acolo acele prim?rii vor fi sprijinte pentru acoperirea acelor cheltuieli. Suma pe care o propunem este, repet, în jur de 120 de milioane de lei. Evident, cifra final? va fi stabilit? sâmb?t?, în Guvern.

De asemenea, vom aloca, tot pentru bugetele locale, 110 milioane de lei pentru plata facturilor c?tre CET-uri, adic? acel sprijin pentru a putea u?ura factura la energia termic? pe care o pl?te?te cet??eanul, din perspectiva cheltuielilor pe care le are cu energia termic?. Ace?ti bani vor fi aloca?i, evident, tot spre bugetele locale, pentru a sprijini administra?iile”.
Premierul Emil Boc a declarat c? proiectul de ordonan?? care vizeaz? rectificarea bugetar? va fi adoptat sâmb?t?.

26.08.2009. 22:37


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password