Proiectul de lege privind confiscarea extinsă, aprobat

Guvernul a aprobat miercuri, 6 iulie, proiectul de lege pentru modificarea ?i completarea Codului penal ?i a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care se va reglementa în dreptul intern confiscarea extins?.
Potrivit ?efului Executivului, noile reglement?ri vor da satisfac?iei opiniei publice, în sensul c? autorit??ile statului vor putea confisca averile ilicite ale acelor persoane care au s?vâr?it infrac?iuni ?i care nu pot justifica averea pe care o au.
De asemenea, proiectul de lege transpune în dreptul intern Decizia-cadru 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, a instrumentelor ?i a bunurilor având leg?tur? cu infrac?iunea.
Potrivit primului-ministru, România nu are cadrul legal care s? permit? procedura confisc?rii extinse a averilor ilicite care nu au justificare legal?. Noile reglement?ri sunt în concordan?? cu prevederile constitu?ionale, aspect confirmat ?i de pozi?ia Cur?ii Constitu?ionale referitoare la proiectul de revizuirea a Constitu?iei.
“Dup? decizia Cur?ii Constitu?ionale asupra proiectului de revizuire a Constitu?iei, s-a creat posibilitatea, conform deciziei Cur?ii, s? se adopte în legisla?ia na?ional? aceast? directiv? a confisc?rii extinse potrivit normelor europene“, a precizat premierul Emil Boc.
Totodat?, primul-ministru a ar?tat c? proiectul de lege adoptat de Guvern propune o solu?ie mai simpl? ?i direct? decât cea prev?zut? în proiectul de lege elaborat de reprezentan?ii Opozi?iei. Totodat?, premierul a ar?tat c? un alt avantaj adus de proiectul adoptat de Guvern const? în faptul c? acesta permite, în cadrul aceluia?i proces, confiscarea

07.07.2011. 10:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password