Proiectul “Cuget Liber” – UN SUCCES

Proiectul “Cuget Liber”, finan?at de Ministerul Educa?iei Cercet?rii ?i Tineretului, se apropie de faza final?, odat? cu lansarea num?rului 37 al revistei ?colare cu acela?i nume, a elevilor ?i cadrelor didactice de la Grupul ?colar “General Gheorghe Magheru”.

Evenimentul a avut loc ieri în sala Bibliotecii Jude?ene Christian Tell din Târgu Jiu ?i se înscrie în manifest?rile organizate sub genericul “Toamna Cugetului Liber – 2007”.
Proiectul “Cuget Liber” a fost coordonat de c?tre ing. prof. Dumitru Bunoiu, directorul Grupului ?colar “Gheorghe Magheru”, ?i s-a dorit s? fie o ramp? de lansare a tinerelor talente în ale condeiului.

Totodat? s-a urm?rit asigurarea unei ocupa?ii pl?cute ?i utile a timpului liber al elevilor ?i, nu în ultimul rând, asigurarea unei integr?ri rapide a acestora în societate.

Poate cea mai important? activitate cuprins? în proiect a fost Tab?ra de jurnalistic? de la Tismana 2007, unde tinerii înv???cei în ale jurnalisticii au avut ce înv??a de la lectori – jurnali?ti cu experien?? din presa scris?. În tab?r?, elevii au realizat mai multe materiale, au redactat o revist? intitulat? “Jurnal de tab?r? – Tismana 2007”, iar cele mai bune materiale au fost preluate în presa local?. Astfel, 10 elevi au fost deja coopta?i ca redactori – colaboratori în presa scris? local?.

Materialele redactate în tabar? au fost preluate ?i în revista “Cuget Liber”, iar entuziasmul noilor redactori a f?cut ca revista s? fie gata cu aproximativ dou? s?pt?mâni mai devreme decât era programat. În revist? î?i g?sesc loc articole ale elevilor nou veni?i – preg?ti?i prin acest proiect – dar ?i nume foarte cunoscute din cadrul condeierilor locali recunoscu?i, dar ?i colaboratori din afara jude?ului.

Profesorul Marius Buzera, prim-vicepre?edinte al Funda?iei Cultural ?tiin?ifice “General Gheorghe Magheru” spune c? semnalele primite pân? în acest moment din partea celor care au citit revista sunt foarte încurajatoare ?i sper? c? ea va fi bine primit? atât în rândul elevilor cât ?i în rândul comunit??ii locale: >

B.T.E.

26.09.2007. 02:03


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password