Proiect de ecologizare- „Plămânul verde”

Asocia?ia Studen?ilor din Universitatea „Constantin Brâncu?i” din Tg-Jiu, în colaborare cu Liceul Teoretic Novaci, Liceul Tehnologic Baia De Fier, Prim?ria Baia de Fier, Prim?ria Novaci ?i Garda Na?ional? de mediu – filiala Gorj, a lansat pentru finan?are proiectul de ecologizare cu titlul „Pl?mânul verde”, proiect depus în cadrul programului de finan?are „Idei din ?ara lui Andrei.
Proiectul se va desf??ura în perioada 11 – 12 octombrie 2014, în zona turistic? Rânca din mun?ii Parâng. În cadrul acestui proiect se vor organiza dou? ac?iuni majore: adunarea de?eurilor menajere ?i con?tientizarea asupra efectelor unui mediu poluat.
Organiza?ia noastr? împreun? cu studen?ii Universit??ii „Constantin Brâncu?i”din Tg-Jiu, în special cu cei de la specializarea: Ingineria Mediului, împreun? cu elevii cadrele didactice ?i al?i membrii din comunitatea din zon? vom merge s? ecologiz?m zona. Dup? strângerea gunoaielor reprezentan?ii celor dou? prim?rii partenere vor ridica aceste gunoaie strânse spre a le depozita în locuri special amenajate. În ziua urm?toare, 12 oct 2014, vom organiza o conferin?? unde speciali?tii în protec?ia mediului vor face o prezentare a importan?ei protej?rii mediului ?i a efectelor negative pe care le are poluarea pentru mediu.
Cauz? Într-o asemenea zon? turistic?, spa?iul bio-geografic este poluat cu gunoaie ?i reziduri de la an la an. Astfel, se observ? c? mediul are de suferit în urma cre?terii cantit??ilor de reziduri. Totodat? se observ? lipsa unei con?tiin?e civice asupra efectelor polu?rii mediului în rândul turi?tilor ?i a popula?iei din zon?. Aceste aspecte ne-au determinat s? derul?m acest proiect, îndreptarea sau ameliorarea acestor probleme fiind absolut necesare,
Beneficiarii Beneficiarii proiectului sunt în primul rând ecosistemul din zon? ?i in cel de-al doilea rând turi?tii si popula?ia adiacent? zonei. De asemenea beneficiaz? de rezultatele proiectului si cei 150 de elevi ?i studen?i ?i alte categorii de participan?i.
Dup? încheierea proiectului rezultatele, efectele ?i activit??ile vor rezista în timp prin men?inerea unui mediu curat în zona turistic? Rânca. Proiectul urm?re?te atât ecologizarea cât ?i oferirea unui exemplu de bun? practic? cu impact asupra comunit??ii.
Cum se poate realiza proiectul? Proiectul este depus în cadrul sesiunii de finan?are a programului „Idei din ?ara lui Andrei”. Pentru a putea fi finan?at, acest proiect trebuie s? îndeplineasc? dou? condi?ii: s? primeasc? un punctaj mare la evaluare ?i s? fie votat de public pân? la data de 15 mai 2014.
Astfel, to?i cei ce doresc s? sprijine acest proiect ?i/sau s? participe la acest proiect o pot face intrând pe Site la www.taraluiandrei.ro/idei-din-tla/proiecte-inscrise ?i caut? proiectul „Pl?mânul verde”, la categoria „mediu”, în jude?ul Gorj. Dup? accesarea Website-ului, vizitatorului i se va cere s? parcurg? pa?ii necesari pentru crearea unui cont pe platforma Website-lui, prin completarea unui formular de înscriere. Dup? ce vizitatorul va completa formularul de înscriere men?ionat, va primi, prin SMS, un cod de activare a contului. Dup? recep?ionarea SMS–lui, vizitatorul poate vota Proiectul preferat pe Website, prin introducerea codului primit din partea Website-lui în spa?iul special demarcat în cadrul Sec?iunii „Voteaz?”.
Proiectul mai poate fi g?sit u?or sau poate fi promovat pe site-urile de socializare si prin link-ul http://www.taraluiandrei.ro/user/login?redirect=%2Fidei-din-tla%2Fproiect-plamanul-verde-id-1208-cmsid-65

13.05.2014. 10:38


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password